Hälsosamma levnadsvanor för barn och unga

Foto: Hannah Tasker (unsplash.com)

Med ohälsosamma matvanor och låg fysisk aktivitet ökar risken för att utveckla övervikt och kroniska livsstilssjukdomar som obesitas, hjärt-kärlsjukdom, cancer och diabetes.

Livsmedelsverkets matvaneundersökning ”Riksmaten ungdom 2016-17” visade att:

  • 94% åt för lite fullkorn
  • 90% åt för lite frukt och grönsaker
  • 50% åt för lite kostfiber
  • 17% av det totala energiintaget kom från godis, läsk, kakor och snacks
  • 21% av ungdomarna har övervikt eller obesitas
  • Hög konsumtion av kött och chark – på gymnasiet åt killarna i snitt 140 g per dag, vilket motsvarar dubbelt så mycket som rekommenderas (500 g per vecka)
  • Barn och unga vars vårdnadshavare har låg utbildning och/eller låg inkomst har mer ohälsosamma matvanor än jämnåriga vars föräldrar har högre utbildning och/eller högre inkomst

Projekt riktat till elevhälsan

För att bidra till en positiv förändring har DRF i samverkan med Fysioterapeuterna och Riksföreningen för skolsköterskor tagit fram ett samtalsstöd om hälsosamma levnadsvanor för skolsköterskor att använda under individuella möten med elever. Materialet är anpassat för elever från årskurs 4.

Samtalsstöd för skolsköterskor och annan vårdpersonal

På länkarna nedan finner du samtalsstödet för hälsosamma levnadsvanor som Powerpoint-presentation samt PDF.

 

 


Frågor och svar om hälsosamma matvanor för barn och unga

Vi tog också fram en video där dietist Sara Ask svarar på 10 vanligt förekommande frågor från skolsköterskor. Frågorna ställs av Susann Magnusson, ordförande i Riksföreningen för skolsköterskor.

I slutet av videon ges tips på referenser för att läsa mer.

På denna länk hittar du en sammanställning av lästips och användbart material


Användningsområde

Vår förhoppning är att materialet ska kunna användas i samtal med barn och unga inom elevhälsan men även av personal inom hälso-och sjukvård samt tandvård.

Vi hoppas också att materialet ska kunna bidra till att skapa mer lika förutsättningar för hälsosammare levnadsvanor hos såväl barn och unga som deras vårdnadshavare.


SYFTE, målgrupp och samarbetsparnters

Syftet med projektet är att öka kunskapen om hälsosamma matvanor och fysisk aktivitet hos personal inom elevhälsan för att de ska kunna erbjuda barn och unga, samt deras familjer, jämlikt stöd för hälsosamma levnadsvanor.

Målgruppen för projektet är hälso- och sjukvårdpersonal som möter barn och unga inom elevhälsan.

Projektet genomfördes tillsammans med Fysioterapeuterna och Riksföreningen för skolsköterskor.


Kontakt

Anna Jörnvi  Christin Anderhov Eriksson
Leg. dietist och fil. master i kostvetenskap Vice ordförande i Dietisternas Riksförbund
anna.jornvi@drf.nu
Leg. dietist och folkhälsovetare. Barnhälsovården, Region Östergötland.
christin.anderhov-eriksson@drf.nu

 

Julia Lenhoff Strömblad
Leg. dietist
julia.stromblad.lenhoff@drf.nu