Hälsosamma levnadsvanor för barn och unga

Foto: Hannah Tasker (unsplash.com)

Hälsosamma matvanor och fysisk aktivitet har stor betydelse för barn och ungas hälsa

Med ohälsosamma matvanor och låg fysisk aktivitet ökar risken för att utveckla övervikt och obesitas, något som i sin tur är kopplat till livsstilssjukdomar som hjärt-kärlsjukdom, cancer och diabetes.

Livsmedelsverkets matvaneundersökning ”Riksmaten ungdom 2016-17” visade att 94 procent av ungdomarna hade ett för lågt intag av fullkorn, samt att en för stor andel av energiintaget kom från godis, läsk, kakor och snacks. Vidare åt de för lite grönsaker och frukt, samtidigt som de intog för mycket rött kött och chark. Undersökningen visade också att barn och unga vars vårdnadshavare har låg utbildning och/eller låg inkomst har sämre matvanor än jämnåriga vars föräldrar har högre utbildning och/eller högre inkomst.

Syfte

Syftet med projektet är att öka kunskapen om hälsosamma matvanor och fysisk aktivitet hos personal inom elevhälsan för att de ska kunna erbjuda barn och unga, samt deras familjer, jämlikt stöd för hälsosamma levnadsvanor.

Målgrupp

Målgruppen för projektet är hälso- och sjukvårdpersonal som möter barn och unga inom elevhälsan.

Samarbete

Projektet genomförs tillsammans med Fysioterapeuterna, Riksföreningen för skolsköterskor samt Svenska Läkaresällskapet.

Vad ska göras?

Material

Under hösten kommer ett samtalsstöd om hälsosamma levnadsvanor för skolsköterskor att använda under individuella möten med elever tas fram. Materialet ska vara anpassat för elever från årskurs 4. Utöver hälsosamma matvanor kommer även ämnen som fysisk aktivitet och skärmtid att beröras. De två sistnämnda områdena utformas av Fysioterapeuterna.

Informationsinsats

Projektgruppen kommer även ta fram riktad informationsinsats för skolsköterskor om hälsosamma matvanor för barn och unga, som sammanfattar den evidens som finns och vilka råd som det faktiskt finns stöd för i forskning. Informationsinsatsen ska även ge handfasta tips på hur skolsköterskor kan prata och fråga barn och unga om hälsosamma matvanor. 

Efter projektet – material för en bred användning

Vår förhoppning är att materialet som utformas ska kunna användas i samtal med barn och unga inom elevhälsan men även av personal inom hälso-och sjukvård samt tandvård.

Vi hoppas också att materialet ska kunna bidar till att skapa mer lika förutsättningar för hälsosammare levnadsvanor hos såväl barn och unga som deras vårdnadshavare.


Kontakt

Anna Jörnvi  Julia Strömblad Lenhoff
Leg. dietist och fil. master i kostvetenskap Vice ordförande i Dietisternas Riksförbund
anna.jornvi@drf.nu
Leg. dietist 
julia.stromblad.lenhoff@drf.nu

 

Christin Anderhov Eriksson
 Leg. dietist och folkhälsovetare. Barnhälsovården, Region Östergötland.
christin.anderhov-eriksson@drf.nu