Mat och kultur genom livet – föreläsningarna

Torsdagen den 22 april genomförde DRF ett webbinarium tillsammans med Regionalt cancercentrum Stockholm Gotland och Transkulturellt Centrum.

Webbinariet riktade sig till hälso- och sjukvårdspersonal som möter patienter med migrationsbakgrund och hade fokus på hur vi på bästa sätt kan främja hälsosamma matvanor.

Nedan hittar du samtliga föreläsningar.

Längst ned hittar du dessutom en sammanställning av det material som föreläsarna tipsar om!

Möte eller krock mellan olika kulturer

I denna föreläsning får vi höra Carin Klefbom från Transkulturellt centrum. Föreläsningen kommer bland annat ta upp olika perspektiv på vad kultur kan vara och hur det kan komma att påverka oss i arbetet.

Att prata mat med familjer från olika kulturer

I denna föreläsning får vi höra Susan Sami och Larios Malki från Transkulturellt centrum. Föreläsning fokuserar på relationen till mat och måltider i olika kulturer sett utifrån barnfamiljens perspektiv.

Frågestund 1 – Carin, Susan & Larios

Här får vi ta del av förmiddagens givande frågestund med Carin Klefbom, Susan Sami och Larios Malki från Transkulturellt centrum.

Goda vanor för ett friskare liv – hälsoinformation på individens villkor

I denna föreläsning får vi höra Desiree Branovici och Birgitta Öberg från Regionalt cancercentrum Stockholm Gotland. Föreläsningen kommer bland annat att beröra ”Goda vanor för ett friskare liv”, en modell som utvecklats för att sprida information om cancerprevention direkt till individen.

Du är din måltid – utmaningen att skapa identitet i en storskalig servering inom äldreomsorgen

I denna får vi höra Josephine Garpsäter, legitimerad dietist och ordförande för Dietisternas Riksförbunds sektion för geriatrik, som bland annat kommer beröra frågan: Hur kan vi anpassa maten på boende efter individens preferenser och önskemål?

Frågestund 2 – Desiree och Josephine

Här får ta del av den intressanta frågestunden som ägde rum på eftermiddagen med Desiree Branovici från Regionalt cancercentrum Stockholm Gotland samt Josphine Garpsäter, leg. dietist och ordförande för Dietisternas Riksförbunds sektion för geriatrik.


Tips på material att använda i nästa patientbesök

Mjölk – samma ord olika saker

Sockeraffischen

Bildtabeller: Bra mat och rörelse

Broschyr: Bra mat och rörelse

Mata med nappflaska

Hälsoinformatörerna – 7 råd – svenska och arabiska