Material

Om projektet         Om WCRF         Samarbeten         Material         Press         Kontakt

På denna sida har vi samlat det material som tagits fram i projektet Mat och Cancer.

Materialet finns uppdelat i följande kategorier:

  1. Broschyrer och vykort
  2. Videomaterial
  3. Presentationer
  4. Rapporter

 


Kort om råden som ges i materialet

Råden riktar sig till alla personer som vill minska risken att drabbas av cancer. För personer med en pågående och avslutad cancerbehandling kan vissa råd behöva anpassas som följd av att cancerbehandling ökar risken för ofrivillig viktförlust och ätsvårigheter. För individuella kostråd hänvisas personer med cancer att ta kontakt med dietist eller kontaktsjuksköterska.

Innehållet i materialet baseras på forskning från WCRF (World Cancer Research Fund) och är översatt samt anpassat till en svensk kontext. Läs mer om WCRF på denna sida.

Under framtagandet av material har projektgruppen samarbetat med flera rådgivande instanser där följande har medverkat: