Material

Om projektet         Om WCRF         Samarbeten         Aktiviteter         Material         Press         Kontakt

Material att ladda ned och beställa

Här finns vårt material tillgängligt för nedladdning som PDF.


Kort om råden som ges i materialet

Råden riktar sig till alla personer som vill minska risken att drabbas av cancer.

För personer med en pågående och avslutad cancerbehandling kan vissa råd behöva anpassas som följd av att cancerbehandling ökar risken för ofrivillig viktförlust och ätsvårigheter. För individuella kostråd hänvisas personer med cancer att ta kontakt med dietist eller kontaktsjuksköterska.

Innehållet i materialet baseras på innehållet i WCRFs Continous Update Project (CUP) och är översatt samt anpassat till en svensk kontext (för mer information om WCRF, se fliken Om WCRF). Under framtagandet av material har projektgruppen samarbetat med flera rådgivande instanser, där bland annat följande medverkat: CancerfondenDietister inom Onkologi (DiO)LivsmedelverketNätverket mot CancerPALEMA, Centrum för Cancerrehabilitering, Sjuksköterskor i Cancervård, samt Svensk Sjuksköterskeförening.

För fördjupning på området och rådande evidensläge gällande nutrition vid cancerbehandling hänvisar vi till ESPEN Guidelines on Nutrition in Cancer Patients och till DRFs sektion Dietister inom Onkologi (DiO).


Beställning av broschyrer och vykort

Önskar du beställa Dietisternas Riksförbunds broschyrer eller vykort om mat och cancer?

Maila matochcancer@drf.nu och meddela följande:

  • Vilket material ni önskar beställa och antal exemplar
  • Namn, leveransadress samt telefonnummer för avisering 

Beställning av broschyrer och vykort är kostnadsfritt så länge lagret räcker.


Broschyrer för nedladdning

Andra upplagan, reviderade mars 2019

DRF – Mat och Cancer (digital)

DRF – Efter cancerbehandlingen (digital)
DRF – Efter cancerbehandlingen (utskrift)


Vykort för nedladdning (finns även att beställa som affisch i A3-format)

DRF – 10 råd för att minska din risk för cancer – framsida

DRF –  10 råd för att minska din risk för cancer – tvåsidig


Vykort på andra språk för nedladdning

Arabiska – 10 råd för att minska din risk för cancer

Dari – 10 råd för att minska din risk för cancer

Farsi – 10 råd för att minska din risk för cancer

Polska – 10 råd för att minska din risk för cancer

Tigrinska – 10 råd för att minska din risk för cancer

Somaliska – 10 råd för att minska din risk för cancer


Broschyr om hälsofrämjande levnadsvanor vid cancer (finns ej att beställa)

En broschyr som tagits fram i samarbete med Sjuksköterskor i Cancervård, Svensk Sjuksköterskeförening, Svenska Läkarsällskapet, samt Fysioterapeuterna. Materialet vänder sig främst till vårdpersonal.

Samtal om hälsofrämjande levnadsvanor vid cancer – Ett kunskapsunderlag för teamet (digital)

Samtal om hälsofrämjande levnadsvanor vid cancer – Ett kunskapsunderlag för teamet (utskrift)


Videomaterial

Mat och Cancer – onlinepresentation

Presentationen som pdf

Klaras kostråd för dig som lever med cancer

Här kan du ta del av Klaras kostråd för dig som har cancer, samt specifika tips om frukost, mellanmål, lunch och middag

För att ta del av föreläsningarna från webbinariet Nutrition vid cancerbehandling som genomfördes mars 2021, gå via denna länk 

Vi finns också på YouTube – kolla in vår kanal!