Material

Om projektet         Om WCRF         Samarbeten         Aktiviteter         Material         Press         Kontakt

*Använd även webbplatsens huvudmeny för att navigera (rubrik: Mat och Cancer)

Material att ladda ned och beställa

Här finns vårt material tillgängligt för nedladdning som PDF. Även ESPEN guidelines on nutrition in cancer patients finns länkat som komplement för vidare fördjupning på området och evidensläget gällande nutrition vid cancerbehandling. Observera att individuella kostråd kan behövas vid viktförlust eller ätsvårigheter under cancerbehandling. För individuella kostråd hänvisas personer med cancer att ta kontakt med kontaktsjuksköterska eller dietist.

Innehållet i materialet är hämtat från World Cancer Research Funds Continous Update Project (CUP), översatt och anpassat till en svensk kontext. För mer information om WCRFs metod och evidensen bakom rekommendationerna, besök WCRFs hemsida.

Cancerfonden, DiO (Dietister inom Onkologi), Livsmedelverket, Nätverket mot Cancer, Palema och Ylva Orrevall, Centrum för Cancerrehabilitering, Stockholms läns landsting med flera har varit rådgivande instanser under framtagningen av materialet.

 

Beställning av broschyrer och vykort

Önskar du beställa Dietisternas Riksförbunds broschyrer eller vykort om mat och cancer?

Maila matochcancer@drf.nu och meddela följande:

  • Vilket material ni önskar beställa och antal exemplar
  • Namn, leveransadress samt telefonnummer för avisering 

Beställning av broschyrer och vykort är kostnadsfritt så länge lagret räcker.

 

Broschyrer för nedladdning

Andra upplagan, reviderade mars 2019

DRF – Mat och Cancer (digital)

DRF – Efter cancerbehandlingen (digital)
DRF – Efter cancerbehandlingen (utskrift)

Vykort för nedladdning (finns även att beställa som affisch i A3-format)

DRF- 10 råd för att minska din risk för cancer – framsida

DRF-  10 råd för att minska din risk för cancer – tvåsidig

Vykort på andra språk för nedladdning (finns ej att beställa)

Arabiska – 10 råd för att minska din risk för cancer

Dari – 10 råd för att minska din risk för cancer

Farsi – 10 råd för att minska din risk för cancer

Polska – 10 råd för att minska din risk för cancer

Tigrinska – 10 råd för att minska din risk för cancer

Somaliska – 10 råd för att minska din risk för cancer

 

I arbetet med att implementera Socialstyrelsens riktlinjer för prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor (Socialstyrelsen 2011, reviderad 2017) har Sjuksköterskor i cancervård i samarbete med Svensk sjuksköterskeförening genomfört projektet CANCERREHABILITERING OCH ÅTERGÅNG TILL LIVET – kontaktsjuksköterskors kompetens i att samtala om hälsofrämjande levnadsvanor med överlevare i cancervården. Ett av målen för projektet var att sammanställa ett kunskapsunderlag avseende anpassade råd kring levnadsvanor till personer före, under och efter behandling mot cancersjukdom. En interprofessionell workshop har genomförts där riktlinjerna granskades och anpassades för personer med cancer. Resultatet från workshopen ligger till grund för denna broschyr. Vid workshopen beslutades om att verka för interprofessionell förankring av råden för att öka förutsättningarna för en framgångsrik implementering. Detta innebär att förutom Sjuksköterskor i cancervård och Svensk sjuksköterskeförening står även Svenska Läkaresällskapet, Fysioterapeuterna och Dietisternas riksförbund bakom denna broschyr.

Samtal om hälsofrämjande levnadsvanor vid cancer – Ett kunskapsunderlag för teamet (digital)

Samtal om hälsofrämjande levnadsvanor vid cancer – Ett kunskapsunderlag för teamet (utskrift)

 

ESPEN Guidelines:

ESPEN guidelines on nutrition in cancer patients

Onlinepresentation:

Presentationen som pdf