Nutrition vid cancerbehandling

Torsdagen den 11 mars 2021 genomförde Dietisternas Riksförbund tillsammans med Cancerfonden, Nutritionsrådet på Akademiska sjukhuset och RCC Mellansverige ett webbinarium som berörde nutritionens betydelse under och efter cancerbehandling.

Här har vi samlat inspelningar av samtliga föreläsningarna.

Inledningstal – Klas Kärre

I denna video får vi höra inledningstalet av Klas Kärre, professor i molekylär immunologi vid Karolinska institutet.

Cancer utan risk för undernäring – Charlotta Rubin

Här hör vi Charlotta, legitimerad dietist och folkhälsovetare på Karolinska universitetssjukhuset, berätta om hur man kan tänka om mat under cancerbehandling när det fortfarande går bra att äta.

 

Cancer och ätsvårigheter – Karin Jontell

I denna video lyssnar vi till Karin Jontell, legitimerad dietist på Akademiska sjukhuset i Uppsala. Karin ger oss en skildring av hur komplicerad relationen till mat kan bli under en pågående cancerbehandling, samt en inblick i hur en dietist kan jobba med patienter som har ätsvårigheter och cancer.

 

Alkohol och cancerbehandling – Sölvi Vejby

Här hör vi Sölvi Vejby, onkologisjuksköterska och doktorand på Akademiska sjukhuset, om vad forskningen visar om alkohol och cancer.

 

Antioxidanter och cancerbehandling – Martin Bergö

I denna video sammanfattar Martin Bergö, professor i molekylärmedicin vid Göteborg universitet, rådande evidensläge för antioxidanter och cancer.

 

Alternativ, komplementär och integrativmedicin – Kathrin Wode

Här hör vi Kathrin Wode, överläkare i onkologi och verksamhetsutvecklare RCC Stockholm Gotland, om sitt expertisområde: alternativ, komplementär och integrativmedicin inom cancervården.

 

From Fad Diets to Therapeutic Applications – Suzanne Dixon

I denna video berättar Suzanne Dixon, legitimerad dietist med masterexamen i epidemiologi och nutritionsvetenskap om varför det är komplicerat att forska på mat och nutrition, men hur det trots allt är viktigt.

Suzanne berör även vanliga myter kopplat till cancer där hon ger en nyanserad förklaring och summerar vad vi i slutändan kan säga till patient som genomgår en cancerbehandling. Suzanne presenterar från Portland, Oregon, USA.