Samarbeten

Om projektet         Om WCRF         Samarbeten         Aktiviteter         Material         Press         Kontakt

*Använd även webbplatsens huvudmeny för att navigera (rubrik: Mat och Cancer)

Under 2015 inleddes ett samarbete med den nationella arbetsgruppen för cancerprevention inom de sex Regionala Cancercentrumen (RCCer) i Sverige kring matvanor och cancerprevention. DRF och den nationella gruppen för cancerprevention samverkar i projektetkring framtagning och spridning av informationsmaterialet om cancerprevention främst riktad till befolkningen. Konferensdagarna i Malmö, Göteborg och Stockholm den 23, 24 och 25 januari 2017, gjordes  i samverkan med RCC Syd, RCC Väst samt RCC Stockholm-Gotland. Du kan läsa mer om konferensdagarna under fliken ”aktiviter”

Under 2016 inleddes kontakt med Livsmedelsverket som tidigare hanterat råd kring rött kött och chark i förhållande till cancer. Samarbetet med livsmedelsverket fortsätter och gemensamma föreläsningsdagar är inplanerad för hösten 2017.

Projektet har även initierat olika former av samarbete med CancerfondenNätverket mot Cancer och patientföreningen PALEMA. Förhoppningen är att kunna inleda samarbete med fler patientföreningar och andra aktörer inom området under 2017.

I projektet bidrar även Ylva Orrevall med sin expertkunskap. Ylva har tidigare varit anställd på den nystartade enheten Centrum för Cancerrehabilitering, Stockholms läns landsting där hon främst arbetade med kvalitet och utveckling och är delaktig i att ta fram materialet riktat till canceröverlevare. Ylva började arbeta inom cancervården 1986 och har skrivit flera böcker inom detta område samt disputerade 2008 med avhandlingen ”Nutritional Support among cancer patients enrolled in palliative home care services”. Ylva var en av initiativtagarna till DiO (Dietister inom Onkologi) som bildades 1987 och var aktiv i gruppen under många år. Ylva är involverad i forskningsprojekt inom området cancer/palliativ vård och nutrition. I projektet Mat och Cancer kommer Ylva även ta fram ett material för sekundärprevention.

Ylva ingår sedan 2005 i DRFs arbetsgrupp för Informatik & Etisk kodex och har varit projektansvarig för att översätta NCP*-terminologin till svenska sedan 2011. Ylva är också involverad i flera forskningsprojekt inom NCP*-området samt arbetar, nationellt och internationellt med att utveckla och implementera behandlingsprocessen.

Länkar till samarbetspartners

kiwivindruva Regionalt Cancercentrum Väst

Cancercentrum Syd

Regionalt Cancercentrum Stockholm-Gotland

World Cancer Research Fund International
http://wcrf.org/

World Cancer Research Fund UK
http://wcrf-uk.org/

Livsmedelsverket för personal inom hälso- och sjukvård

Livsmedelsverket Råd om bra mat – hitta ditt sätt

Cancerfonden – Matvanor

Nätverket mot Cancer – Kost och cancer

Palema

Centrum för cancerrehabilitering, Stockholms läns landsting

DiO

Dietister inom Onkologi (DiO) är en sektion inom Dietisternas Riksförbund (DRF). Sektionens uppdrag är att stödja dietistens yrkesroll vid cancersjukdom, och att sprida information och kunskap om cancerpatienters nutritionsproblem samt hur de kan åtgärdas.

DiO tillhandahåller informationsmaterial för vårdpersonal inklusive legitimerade dietister finns för nedladdning.

dioAlla dietister anslutna till DRF med intresse och arbete inom området onkologi uppmuntras att bli medlemmar i sektionen.

Läs mer om DiO på deras hemsida.