Mat och Migration

Hösten 2020 pågick ett projekt i DRF vid namn Mat och migration. Projektet syftar till att öka kunskapen om hur råd och stöd ska kunna ges till personer med olika migrationsbakgrund och matkultur i vår eftersträvan att ge jämlik vård.

Arbetet mynnade ut i en webbaserad utbildning vid namn “Migration, mat och hälsa” som bestod av två delar:

  • Material i form av faktadokument, bilder och filmer
  • Livestreamade panelsamtal

I det livestreamade panelsamtalet fanns utbildningsansvariga dietister, en erfaren dietist specialiserad inom folkhälsa, samt kulturtolkar från de olika språk- och kulturområdena.

Utbildningen finns fortsatt tillgänglig här via DRFs hemsida och vänder sig till alla som verkar inom området hälsosamma levnadsvanor.

Gå via denna länk för att komma till utbildningen “Migration, mat och hälsa”