Mat och Migration

Hösten 2020 pågår ett projekt i DRF vid namn Mat och Migration. Projektet syftar till att öka kunskapen om hur råd och stöd ska kunna ges till personer med olika migrationsbakgrund och matkultur i vår eftersträvan att ge jämlik vård.

Arbetet mynnar ut i en webbaserad utbildning vid namn Migration, mat och hälsa som består av två delar:

  • Material i form av faktadokument, bilder och filmer
  • Livestreamade panelsamtal via zoom – 7/12 (kl. 13.30-15) alt. 8/12 (kl. 10.30-12)

I det livestreamade panelsamtalet finns utbildningsansvariga dietister, en erfaren dietist specialiserad inom folkhälsa, samt kulturtolkar från de olika språk- och kulturområdena.

Utbildningen är kostnadsfri och vänder sig till alla som verkar inom området hälsosamma levnadsvanor.

För att delta i panelsamtalet i december krävs anmälan via detta formulär.

Har du frågor? Skicka ett mail till jeanette.jansson@drf.nu

Klicka här för att komma till utbildningen!