Global Burden of Disease – föreläsning om global hälsostatistik och hälsosamma matvanor

Onsdagen den 19 januari arrangerade DRF en föreläsning som syftade till att ge en bakgrund till verktyget Global Burden of Disease.

I föreläsningen får vi ta del av både styrkor och svagheter med verktyget samt exempel på praktiska tillämpning, samt hur statistiken använts av Hjärt-Lungfonden och Livsmedelsverket.

Föreläste gjorde:

  • Emma Patterson, med dr, nutritionist och dietist på Livsmedelsverket
  • Anette Jansson, dietist och sakkunnig intressepolitik och prevention, Hjärt-Lungfonden


Nyfiken på mer?

Länk till verktyget Global Burden of Disease som IHME tagit fram

Läs mer om Global Burden of Disease

För mer videomaterial från DRF – spana in vår YouTube-kanal!