Material

Om projektet         Samarbeten         Aktiviteter         Material         Press         Kontakt

Videomaterial

Hälsofrämjande sjukhusmåltider (3 min)

Hälsofrämjande sjukhusmåltider (20 min)

Rapporter

Hälsofrämjande sjukhusmåltider som kan användas pedagogiskt

Syftet med denna rapport är att kartlägga erfarenheter från patienter och sakkunniga kring maten på sjukhus och dess hälsofrämjande roll.

Rapport: Hälsofrämjande sjukhusmåltider som kan användas pedagogiskt (2020)