Mat och Cancer

Om projektet         Om WCRF         Samarbeten         Material         Press         Kontakt

Cancer är en komplex sjukdom där ingen enskild faktor är orsaken. Dock visar omfattande forskning att en tredjedel av all cancer skulle kunna förebyggas med hälsosamma levnadsvanor, där kosten utgör en viktig grundsten.

Ett hälsosamt kostmönster med lågt intag av rött och processat kött men med rikligt intag av frukt och grönt, fullkornsprodukter och baljväxter kan minska risken för såväl cancer som hjärt-kärlsjukdom och diabetes typ 2.

För att ladda ner bilden eller något av våra andra material, klicka här!

I ovan flikar kan du läsa om mer om DRFs projekt Mat och Cancer.