Mat och Cancer

Om projektet         Om WCRF         Samarbeten         Aktiviteter         Material         Press         Kontakt

*Använd även webbplatsens huvudmeny för att navigera (rubrik: Mat och Cancer)

Cancer är en komplex sjukdom där ingen enskild faktor är orsaken, men ungefär 1/3 av de
vanligaste cancerformerna skulle kunna förebyggas med kost, fysisk aktivitet & genom att hålla en hälsosam vikt. World Cancer Research Fund är världsledande inom forskningsområdet cancerprevention i relation till kost, vikt och fysisk aktivitet. Organisationen arbetar med att ta fram evidensbaserade råd och rekommendationer för cancerprevention för att sprida kunskap inom området till befolkning, hälso- och sjukvårdspersonal. Dietisternas Riksförbund fick 2016 projektmedel från Socialstyrelsen för att under året översätta och sprida WCRFs material om matvanors betydelse för cancerprevention i Sverige. I april 2017 fick DRF nya projektmedel från Socialstyrelsen för att fortsätta arbetet med kunskapsspridning om cancerprevention, utveckling av samarbeten med myndigheter, organisationer och patientföreningar, vidareutveckling av informationsmaterial samt framtagande av behandlingsriktlinjer för nutrition vid sekundärprevention för 2017.

I ovan flikar kan du läsa om mer om DRFs projekt Mat och cancer.

 

För mer information om World Cancer Research Fund och deras forskning, besök www.wcrf.org.