Nationella riktlinjer för vård vid obesitas – workshop för dietister

Om de nationella riktlinjerna för vård vid obesitas

I april 2022 publicerade Socialstyrelsen de första Nationella riktlinjer för vård vid obesitas.

Riktlinjerna vänder sig beslutsfattare i regionerna och kommunernas hälso- och sjukvård.

Eftersom många dietister möter patienter med obesitas ville vi passa på att prata om dessa redan nu, i väntan på kommande vårdprogram som mer konkret beskriver hur riktlinjerna ska implementeras för personal inom hälso- och sjukvården.


Workshop för dietister

Den 16 november 2022 genomfördes en workshop riktad till dietister för att ge utrymme till att resonera och reflektera kring riktlinjerna ur dietistens perspektiv.

Under eftermiddagen diskuterades det i mindre grupper och frågor som ventilerades var:

  • Hur har riktlinjerna tagits emot på din arbetsplats?
  • Hur gör du för att prata om vikt på ett icke-stigmatiserande sätt?
  • Hur hade du som dietist velat arbeta med obesitas i framtiden?

Varje grupp fick skicka in korta anteckningar om vad som diskuterats. Vi har nu sammanställt dessa i en minirapport. Ta gärna del av dietisternas reflektioner i denna minirapport. 


Presentationer och panelsamtal

Mellan diskussionerna hade vi bjudit in personer som varit med och tagit fram riktlinjerna, nämligen Liv Thalén och Ann-Sofie Bertilsson, utredare på Socialstyrelsen, samt Jenny Vinglid, generalsekreterare på HOBS.

Vi genomförde även ett panelsamtal med dietister som I videon hörs ett panelsamtal med dietister som är verksamma inom olika områden av obesitasvården. Medverkade gjorde:

  • Anna Laurenius, överdietist och med dr, Sahlgrenska universitetssjukhuset och Göteborgs universitet
  • Helena Järnåsen, leg. dietist och sexualrådgivare, Tannefors vårdcentral, Region Östergötland
  • Helena Vilén, leg. dietist, Akademiska barnsjukhuset, Region Uppsala
  • Ingrid Larsson, dietist och näringsfysiolog, Regionalt obesitascentrum, Sahlgrenska universitetssjukhuset
  • Åsa Wiberg, dietist, enhetschef, Dietistenheten primärvård, Region Sörmland

På denna länk hittar du inspelningar av presentationerna och panelsamtalet