Nationella riktlinjer för vård vid obesitas – workshop för dietister

Våren 2022 publicerade Socialstyrelsen de första Nationella riktlinjer för vård vid obesitas. DRF bjuder nu in till en engagerande workshop där vi resonerar utifrån dietistens perspektiv.

Var? Digital workshop på Zoom. Möteslänk skickas till dig dagen innan.

När? Onsdagen den 16 november kl. 13.00-16.00.

Vem? Alla legitimerade dietister är välkomna!

Hur? Utöver diskussion och reflektion i mindre grupper kommer vi även få lyssna till ett panelsamtal med dietister med olika perspektiv på obesitasvården (se medverkande nedan).


Program

Kl. 13.00: Välkommen

Kl. 13.05: Presentation av riktlinjerna – Liv Thalén och Ann-Sofie Bertilsson, Utredare Socialstyrelsen

Kl. 13.35: Diskussion i mindre grupper – spontana reflektioner

Kl. 13.45: Att prata om vikt och undvika viktstigma – Jenny Vinglid, generalsekreterare HOBS

Kl. 14.00: Diskussion i mindre grupper – viktstigma

Kl. 14.10: Paus

Kl. 14.30: Panelsamtal med dietister verksamma inom obesitasvården

  • Anna Laurenius, överdietist och med dr, Sahlgrenska universitetssjukhuset och Göteborgs universitet
  • Helena Järnåsen, leg. dietist och sexualrådgivare, Tannefors vårdcentral, Region Östergötland
  • Helena Vilén, leg. dietist, Akademiska barnsjukhuset, Region Uppsala
  • Ingrid Larsson, dietist och näringsfysiolog, Regionalt obesitascentrum, Sahlgrenska universitetssjukhuset
  • Åsa Wiberg, dietist, enhetschef, Dietistenheten primärvård, Region Sörmland

Kl. 15.10: Diskussion i mindre grupper – obesitasbehandling i framtiden

Kl. 15.20: Summering och presentation av samtal i mindre grupper

Kl. 15.55: Summering och avslutning


Anmälan

Anmäl dig senast söndagen den 13 november på denna länk

Möteslänken skickas ut dagen innan workshopen.


TIPS!

Inför workshopen kan det vara bra att ha läst igenom riktlinjerna. Här hittar du Nationella riktlinjer för vård vid obesitas!

 

Varmt välkommen!