Infografik

DRFs infografik tas fram för att belysa hälsosamma och hållbara matvanor samt dietisters betydelse för befolkningens hälsa.

Årets infografik 2023

På denna länk finner du årets infografik som PDF

Infografik från tidigare år

Infografik 2022/2023

Infografik 2021/2022 Infografik 2020/2021
Infografik 2019/2020 Infografik 2018/2019
Sida 2 med referenser
Infografik 2017/2016 Infografik 2016/2015