Infografik

DRFs infografik tas fram för att belysa hälsosamma och hållbara matvanor samt dietisters betydelse för befolkningens hälsa.

Årets infografik 2022/2023:

Håll basen grön – både för din hälsa och miljön

På denna länk finner du årets infografik som PDF

Infografik från tidigare år

Infografik 2021/2022 Infografik 2020/2021
Infografik 2019/2020 Infografik 2018/2019
Sida 2 med referenser
Infografik 2017/2016 Infografik 2016/2015