Infografik

Infografiken har tagits fram för att belysa matvanor och dietisters betydelse för befolkningens hälsa och har sedan 2015 årligen skickats som julkort till Dietisternas Riksförbunds medlemmar samt till beslutsfattare, politiker och tjänstemän.

Julkort 2015

Julkort 2017

Julkort 2018

 

 

 

 

 

Julkort 2019 Referenser:

  1. SEO Economic Research (2015). The social costs and benefits of dietetics for malnourished patients in hospital.
  2.  Freijer, K. (2018). Nutrition economics and the economic value of the dietitian. Annals of Nutrition and Metabolism, 72, 65–79.
  3. Vårdanalys (2014). VIP i vården? – Om utmaningar i vården av personer med kronisk sjukdom
  4. Cancerfondsrapporten 2019 – Prevention.
  5. Freijer, K., Tan, S.S., Koopmanschap, M.A., Meijers, J.M., Halftens, R.J. & Nuijten, M.J. (2013). The economic costs of disease related malnutrition. Clin Nutr. 32(1), 136-41.
  6. Folkhälsomyndigheten & Livsmedelsverket (2017). Förslag till åtgärder för ett stärkt, långsiktigt arbete för att främja hälsa relaterad till matvanor och fysisk aktivitet.
  7. Schuetz, P., Fehr, R., Geiser, M., Deiss, M., Gomes, F, … Mueller, B. (2019) Individualised nutritional support in medical inpatients at nutritional risk: a randomised clinical trial. The Lancet, 393 (10188), 2312-2321.
  8. Hjärtlungfondens rapport 2019.
  9. Howatson, A., Wall, C., & Turner-Benny, P. (2015). The contribution of dietitians to the primary health care workforce. Journal of Primary Health Care, 7(4), 324-332.