Aktiviteter

Om projektet         Samarbeten         Aktiviteter         Material         Press         Kontakt

 

Aktiviteter hösten 2020

Medverkande i Sveriges Radio Jönköping

Deltagande i konferens Piku Region

Debattartikel publicerad i Dagens Medicin 

Presentation av projektet på Dietisternas Riksförbunds professionsdag 

Presentation av projektet i nätverket Hälsofrämjande sjukvård

Presentation av projektet och deltagande i Livsmedelsverkets nätverksträff

 

Planerade aktiviteter våren 2021

Hålla i workshop om hälsofrämjande sjukhusmåltider

Riksdagsseminarium 

Best service nätverk