Kontakt

Om projektet         Om WCRF         Samarbeten         Aktiviteter         Material         Press         Kontakt

*Använd även webbplatsens huvudmeny för att navigera (rubrik: Mat och Cancer)

Vi svarar gärna på frågor om vårt arbete med Mat och Cancer på matochcancer@drf.nu. Vid behov skickar vi vidare frågan till andra sakkunniga och experter i vårt nätverk.

Projektledare

Emma Nisukangas  Charlotta Rubin
Emma-Nisukangas  charlotta-rubin
Leg. dietist och fil. master i kostvetenskap. Ledamot i Dietisternas Riksförbund. Arbetar även på Gävle Sjukhus.
emma.nisukangas@drf.nu
Leg. dietist och folkhälsovetare. Ledamot i Dietisternas Riksförbund Stockholm. Arbetar även på Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge. 
charlotta.rubin@drf.nu

 

Maria Strid  Klara Nypelius Standley
Klara Standley
Leg. dietist och journalist. Sekreterare i Dietisternas Riksförbund Stockholm. Arbetar även inom primärvården i Stockholm.
maria.strid@drf.nu
Leg. dietist och med. magister i klinisk nutrition. Arbetar på Cancerrehabiliteringsmottagningen vid Skånes Universitetssjukhus. 
klara.nypelius-standley@drf.nu

 

Nadia Andersson
Leg. dietist och egenföretagare. För närvarande föräldraledig.
nadia.andersson@drf.nu

Projektkoordinatorer

Anna Stubbendorff Christin Anderhov Eriksson
Leg. dietist och kommunikatör. Doktorand inom nutritionsepidemiologi vid Lunds Universitet. 
anna.stubbendorff@drf.nu
Leg. dietist och folkhälsovetare i primärvården i Region Östergötland, ordförande i temagrupp matvanor inom nätverket för Hälsofrämjande hälso- och sjukvård (HFS)
christin.anderhov-eriksson@drf.nu