Kontakt

Om projektet         Om WCRF         Samarbeten         Material         Press         Kontakt

Vi svarar gärna på frågor om vårt arbete med Mat och Cancer på matochcancer@drf.nu. Vid behov skickar vi vidare frågan till andra sakkunniga och experter i vårt nätverk.

Projektledare

Anna Jörnvi  Nadia Andersson
Leg. dietist och fil. master i kostvetenskap. Vice ordförande i Dietisternas Riksförbund.
anna.jornvi@drf.nu
Leg. dietist och egenföretagare.
nadia.andersson@drf.nu

Klara Nypelius Standley
Klara Standley
Leg. dietist och med. magister i klinisk nutrition. Cancerrehabiliteringsmottagningen, Skånes universitetssjukhus.
klara.nypelius-standley@drf.nu

 

Projektkoordinatorer

Anna Stubbendorff Christin Anderhov Eriksson
Leg. dietist och kommunikatör.
Doktorand inom nutritionsepidemiologi, Lunds Universitet. 
anna.stubbendorff@drf.nu
Leg. dietist och folkhälsovetare. Barnhälsovården, Region Östergötland.
christin.anderhov-eriksson@drf.nu