Covid-19

Här har DRF samlat länkar och rapporter med information om nutrition vid covid-19.

Det är värdefullt att ta fram en regional vårdriktlinje för nutrition vid covid-19, ett fint exempel är den riktlinje som tagits fram inom Region Uppsala,  ”Coronavirus, covid-19 nutrition och måltidshantering”.

Sidan fylls på kontinuerligt.


Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin

Coronapandemin och matvanor: En prognos om kort- och långsiktiga effekter (pdf)


DRF

Dietister om covid-19


EFAD

Covid-19 Information on Nutritional Support

Rapport från EFAD:s och Nutricias covid19-webinar 25 maj 


ESPEN

Espen expert statements and practical guidance for nutritional management of individuals with sars-cov-2 infection


ONCA

ONCA-community Forum: Live discussions on Nutritional Care & COVID-19.


PEN NUTRITION

COVID-19 and Nutrition


1177

Kostråd för ett starkt immunförsvar