Covid-19

Här har DRF samlat länkar och rapporter med information om nutrition vid covid-19.

Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin

Coronapandemin och matvanor: En prognos om kort- och långsiktiga effekter (pdf)

BDA

Long Covid and Diet: Food Fact Sheet

DRF

Dietister om deras roll vid covid-19

EFAD

Covid-19 Information on Nutritional Support

Rapport från EFAD:s och Nutricias covid19-webinar 25 maj 

Kompass Nutrition & Dietics (vol 1, no. 1 , 2021)

Artikel: Nutrition Therapy in Covid-19 Management

ESPEN

Espen expert statements and practical guidance for nutritional management of individuals with sars-cov-2 infection

ONCA

ONCA-community Forum: Live discussions on Nutritional Care & COVID-19.

PEN NUTRITION

COVID-19 and Nutrition [innehåll låst, kräver skapande av en tillfälligt kostnadsfri inloggning]

1177

Kostråd för ett starkt immunförsvar