Etisk kod

Dietisten möter i sitt arbete olika etiska problem. Som vägledning för den enskilda dietisten, men också för att klargöra vilka principer som DRF menar bör prägla dietistens arbete, har DRF utarbetat denna etiska kod. Avsikten är också att väcka medvetenhet om etiska frågeställningar och problem i dietistens arbete och därmed bidra till en levande etisk diskussion inom kåren. DRF menar att en etisk kod innebär ett steg mot ett gemensamt värdesystem inom professionen. Syftet med koden är att hjälpa dietisten att uppfylla yrkesmässiga och professionella kvalitetskrav.

Du hittar Dietisternas Riksförbunds etiska kod HÄR.

Du hittar Dietisternas Riksförbunds etiska analys HÄR.


Kontakt

informatikochetiskkodex@drf.nu