Informatik och etisk kodex

Etisk kodex

Dietisten möter i sitt arbete olika etiska problem. Som vägledning för den enskilda dietisten, men också för att klargöra vilka principer som DRF menar bör prägla dietistens arbete, har DRF utarbetat denna etiska kod. Avsikten är också att väcka medvetenhet om etiska frågeställningar och problem i dietistens arbete och därmed bidra till en levande etisk diskussion inom kåren. DRF menar att en etisk kod innebär ett steg mot ett gemensamt värdesystem inom professionen. Syftet med koden är att hjälpa dietisten att uppfylla yrkesmässiga och professionella kvalitetskrav.

Du hittar Dietisternas Riksförbunds etiska kod här.

Du hittar Dietisternas Riksförbunds etiska analys här.


NCPT

I dag har dietister inom allt fler dietistenheter i Sverige börjat arbeta och dokumentera utifrån delar av NCP och NCPT. Målsättningen är att alla Sveriges dietister i framtiden ska arbeta enligt en gemensam modell och terminologi, vilket DRF formulerat i ett ställningstagande där vi rekommenderar införandet av NCP och NCPT. Läs ställningstagandet på engelska här.

ENCPT – gratis för alla medlemmar

Genom ett unikt samarbete mellan DRF och the Academy of Nutrition and Dietetics har samtliga medlemmar i DRF nu gratis tillgång till eNCPT på svenska. För att få tillgång till inloggningsuppgifterna för eNCPT behöver du logga in på DRF.nu.

Svenska eNCPT ersätter den IDNT manual som utkom 2012 och kommer att uppdateras årligen. Hemsidan är anpassad för att fungera både på dator, i mobiltelefoner och på surfplattor.

Mer info om NCP hittar du om du loggar in på DRFs hemsida.

Flera nyheter i uppdaterade ENCPT 2019

Den första översättningen av NCPT kom 2011 och vi har hittills uppdaterat vart annat år, det här alltså är femte gången vi uppdaterar. NCP och NCPT utvecklas hela tiden och under dessa år har vi i Sverige framfört många ändringsförslag som också genomförts. Vi har gjort en kort film som visar de viktigaste uppdateringarna som vi gjort 2019, tillsammans med några tips och trix.


Konsistensgruppen

Konsistensgruppen är en arbetsgrupp inom Nationellt Dysfaginätverk för logopeder och dietister. Två dietister från DRFs Arbetsgrupp för terminologi och etisk kodex är också medlemmar i Konsistensgruppen. Gruppens syfte är att dietister och logopeder tillsammans undersöker möjligheterna för en samstämmig terminologi för dysfagikost. Detta kommer att underlätta kommunikationen mellan olika yrkesgrupper, patienter, familjer, vårdenheter, boende, habiliteringscenter och kök. Målet är att öka patientsäkerheten genom att personer med sväljningssvårigheter skall kunna äta och dricka på ett säkert sätt, oavsett var de befinner sig, och därmed täcka sitt energi- och näringsbehov.

Konsistensgruppens medlemmar har också medverkat i ett arbete där IDDSI har översatts från engelska till svenska. IDDSI framework och testing methods på svenska finns på IDDSIs hemsida.

Mer info om Konsistensgruppen hittar du om du loggar in på DRFs hemsida.


Ställningstagande till GLIM-kriterierna

Utifrån den globala överenskommelse som GLIM-kriterierna (Global Leadership Initiative on Malnutrition Criteria), samt utifrån det omfattande internationella arbete som pågår med att införliva dessa i International Classification of Diseases (ICD), rekommenderar DRF att svenska dietister använder GLIM-kriterierna för att diagnostisera undernäring hos vuxna, hellre än de kriterier som för närvarande definieras i NCPT. För diagnostisering av undernäring hos barn rekommenderas fortfarande kriterierna i NCPT.

Här hittar du ställningstagandet i sin helhet (PDF) 

On this link you find the statement in English (PDF)