Aktuellt

De senaste åren har DRF haft en aktivt arbete inom ett par olika projekt. Majoriteten av projekten har finansierats av Socialstyrelsen men även Allmänna arvsfonden har varit finansiär.

Hösten 2021 har DRF följande pågående projekt:

Under rubriken ”Aktuellt” ovan finns även fliken ”Tidigare projekt”. Där hittar du en sammanställning över projekt projekt som DRF tidigare drivit och som nu avslutats. Kvar finns en hel del användbart material. Varsågod!