Material från DRF:s projekt

Affischer för dietister –  hälsosamma matvanor

Bariatrisk kirurgi

Fokus på fullkorn

Dietisternas samtal om hälsosamma levnadsvanor

Global Burden of Disease – global hälsostatistik och hälsosamma matvanor

Hälsosamma levnadsvanor för barn och unga

Hälsofrämjande sjukhusmåltider

Infografiker

Mat och cancer

Mat och kultur genom livet

Migration, mat och hälsa

Mycket gott med lite fett– för dig med LCHADD och andra fettnedbrytningsdefekter

Nationella riktlinjer för vård vid obesitas – workshop för dietister

Stark inför kirurgi

Reumatologi

Viktstigma i primärvården