Om projektet

Om projektet         Om WCRF         Samarbeten         Aktiviteter         Material         Press         Kontakt

*Använd även webbplatsens huvudmeny för att navigera (rubrik: Mat och Cancer)

Bakgrunden

Sedan 2015 har Dietisternas Riksförbund fått projektmedel från Socialstyrelsen för att översätta och sprida WCRF’s material om matvanors betydelse för cancerprevention i Sverige. Pengarna har även använts för att utveckla samarbete med myndigheter, organisationer och patientföreningar, verka opinionsbildande samt ta fram behandlingsriktlinjer för nutrition gällande både primär- och sekundärprevention.

World Cancer Research Fund (WCRF) har tillsammans med  American Institute for Cancer Research (AICR) under decennier sammanställt forskning om sambandet mellan matvanor, vikt samt fysisk aktivitet och insjuknande i cancer. Resultaten används för att ta fram råd om hur cancerrisken kan minskas av organisationer som Världshälsoorganisationen (WHO)Livsmedelsverket (SLV) och The European Society for Clinical Nutriton and Metabolism (ESPEN). DRF påbörjade 2015 arbetet med att översätta och sprida WCRFs råd i Sverige.

Syftet

Syftet med projektet är att öka kunskapen om cancerprevention med fokus på hälsosamma matvanor samt att verka sekundärpreventivt genom att sjukvården i större utsträckningen ska besitta och kunna tillgå tillräcklig kunskap för att ge råd till patienter efter behandling.

Målet

  • Öka kunskapen om betydelsen av hälsosamma levnadsvanor för att minska risken för insjuknande och återinsjuknande i cancer, det vill säga primär och sekundär prevention.
  • Öka förutsättningarna för ett hållbart och långsiktigt arbete kring cancerprevention och matvanor.

PROJEKTGRUPPEN

Projektgruppen består av två projektkoordinatorer och fem projektledare som alla är medlemmar i och jobbar för Dietisternas Riksförbund. Förarbete och huvuddelen av översättningen av World Cancer Research Fund’s informationsmaterial till svenska gjordes 2015 av Sanna Nybacka med hjälp från Anna Stubbendorff och Elisabet Rothenberg för DRF samt Marcela Ewing och Eliza Åkeson för RCC.