Kommunikation

DRF fortsätter satsa på kommunikationsarbetet och jobbar därmed för en starkare koppling mellan hemsida, nyhetsbrev samt kanaler i sociala medier. Som tidigare nämnt utgör DRFs vision Hållbar nutrition för hälsa genom hela livet grunden i arbetet.


Nyhetsbrev

DRFs nyhetsbrev skickas ut varannan vecka till våra 1300 medlemmar via e-post. I nyhetsbrevet publiceras bland annat relevant information om kommande utbildningar, beskrivande reportage och referat samt regelbundna hälsningar från DRFs ordförande.

Utgivningsplan för nyhetsbrev

Utgivningsplan för nyhetsbrev vår 2024

Utgivningsplan för nyhetsbrev höst 2024

Vill du göra ett inlägg i nyhetsbrevet?

Här hittar du information om att publicera i DRFs nyhetsbrev

Vill du annonsera i nyhetsbrevet?

Här hittar du mer information om att annonsera i DRFs nyhetsbrev


Dietistaktuellt

Dietistaktuellt var fram till årsskiftet 2019/2020 DRFs medlemstidning. Den har varit en viktig del i omvärldsbevakning och kunskapsinhämtning för våra medlemmar. 


Frågor?

Om du som medlem, skribent eller annonsör har synpunkter eller frågor om DRFs kommunikation vänligen kontakta oss på dietisternasriksforbund@drf.nu.