Kommunikation

Med utgångspunkt från DRFs vision “Hållbar nutrition för hälsa genom hela livet” tas en bredare ansats mot tidigare. DRFs styrelse jobbar nu aktivt med en ny kommunikationsstrategi så att vi får en tydlig vägvisare framåt men också en ledstjärna i nuet för alla aktiva medlemmar. Arbetet innebär även ett omtag kring alla DRFs kommunikationskanaler Dietistaktuellt, hemsida, nyhetsbrev och sociala medier för att skapa en ny samlad kommunikationsplattform. Ambitionen är att presentera en ny kommunikationsstrategi i samband med kongressen 26-27 mars 2020 och att vi har en ny samlad kommunikationsplattform på plats efter sommaren 2020. 

Ledare Dietistaktuellt nr 6 2019


Dietistaktuellt

DRFs medlemsstidskrift heter Dietistaktuellt. Dietistaktuellt har varit en viktig del i omvärldsbevakning, kunskapsinhämtning och i att stärka den professionella tillhörigheten. Magnus Forslin har  varit redaktör för Dietistaktuellt sedan start i början på 90-talet. Han har under alla år drivit tidningen med stor entusiasm och lyhördhet för dietistkåren. Med anledning av att DRF gör om och gör nytt, har inte avtalet med redaktör Magnus Forslin förlängts och Dietistaktuellt kommer att pausas under första halvan av 2020. 

I Dietistaktuellt nr 6 2019 annonserar Magnus Forslin att han startar en ny tidskrift, något som inte tidigare varit känt för DRFs styrelse, ansvarig utgivare eller redaktionsrådet. Från DRF vill vi förtydliga att denna tidskrift är fristående från Dietisternas riksförbund. 

I samband med tillkännagivandet om att DRF inte förlänger avtalet och att fd redaktören startar en fristående tidskrift har det inkommit flera frågor via mail och sociala medier. Under FAQ kan du läsa mer.  

FAQ

Om du som medlem, skribent eller annonsör har synpunkter eller frågor om Dietistaktuellt eller DRFs kommunikationsstrategi eller kommunikationsplattform vänligen kontakta dietisternasriksforbund@drf.nu eller ordförande susann.ask@drf.nu


Nyhetsbrev

Under våren 2020 kommer DRFs nyhetsbrev  till medlemmar att skickas ut var 14:e dag, i väntan på att vi har en ny kommunikationsplattform på plats. I nyhetsbrevet kommer det som tidigare att delges information men vi kommer även att ta emot artiklar och referat som annars skulle ha publicerats i Dietistaktuellt.

Som tidigare annonsör i Dietistaktuellt är du välkommen att annonsera i nyhetsbrevet.

Med nyhetsbrevet så når vi 1 300 medlemmar.

Anmälan för annonsering