WORKSHOP FÖR DIETISTER NOVEMBER 2022 – INSPELADE FÖRELÄSNINGAR

Den 16 november 2022 genomfördes en workshop riktad till dietister för att ge utrymme till att resonera och reflektera kring riktlinjerna ur dietistens perspektiv.

Nedan finner du inspelningar av de två presentationer från Socialstyrelsen respektive HOBS och det panelsamtal med dietister i obesitasvården som gavs mellan diskussionerna i ”breakout rooms”.


Socialstyrelsen: Nationella riktlinjer för vård vid obesitas

I videon presenterar Liv Thalén och Ann-Sofie Bertilsson, båda utredare på Socialstyrelsen, de Nationella riktlinjerna för vård vid obesitas.


HOBS: Riktlinjerna för vård vid obesitas utifrån ett patientperspektiv

I videon presenterar Jenny Vinglid, generalsekreterare på HOBS (Hälsa oberoende av storlek), hur riktlinjerna lyfter samtal om vikt samt hur vi ska undvika viktstigmatisering.


Panelsamtal: Riktlinjerna för vård vid obesitas ur dietistens perspektiv

I videon hörs ett panelsamtal med dietister som är verksamma inom olika områden av obesitasvården. Medverkar gör:

  • Anna Laurenius, överdietist och med dr, Sahlgrenska universitetssjukhuset och Göteborgs universitet
  • Helena Järnåsen, leg. dietist och sexualrådgivare, Tannefors vårdcentral, Region Östergötland
  • Helena Vilén, leg. dietist, Akademiska barnsjukhuset, Region Uppsala
  • Ingrid Larsson, dietist och näringsfysiolog, Regionalt obesitascentrum, Sahlgrenska universitetssjukhuset
  • Åsa Wiberg, dietist, enhetschef, Dietistenheten primärvård, Region Sörmland

 


Tips! Fler intressanta presentationer och föreläsningar finns på DRFs YouTube-kanal – botanisera gärna vidare via denna länk!