Information angående swishbetalning av medlemsavgift

Köp- och leveransvillkor

Medlemskap i DRF kostar 60 SEK i månaden. Om du studerar till dietist kostar medlemskapet endast 60 SEK per år under studietiden. 

Dietisternas Riskförbund (DRF) är en ideell förening som inte bedriver yrkesmässig verksamhet. Således lägger DRF varken utgående moms på sin utgående fakturering eller lyfter den ingående momsen på utgifterna.

Medlemskapet aktiveras efter att medlemsansökan accepterats och betalning erlagts. Medlemskap debiteras för kommande månad i slutet av varje månad. Studentmedlemskap debiteras årsvis.

När du väljer att betala via Swish kommer betalningen att ske i svenska kronor (SEK). 

Ångerrätt, reklamation och uppsägning

Lagen ger dig 14 dagars ångerrätt. Du behöver inte ange någon anledning och vi dig kontakta oss via mejl dietisternasriksforbund@drf. Vänligen ange “Ångerrätt i rubrikraden”. 

Reklamation av ditt medlemskap är inte möjligt. Däremot kan medlemskapet när som helst sägas upp till det månadsskifte som sker tidigast i slutet av innevarande månad. För studenter gäller tidigast i slutet av innevarande år.

Redan erlagd medlemsavgift återbetalas ej vid utträde ur DRF om inte styrelsen finner särskilda skäl för återbetalning.

Om DRF och kontaktinformation

Organisationsnummer: 802014-0995

E-mailadress: dietisternasriksforbund@drf

Postadress: 

SVS Ekonomi c/o Dietisternas Riksförbund
Bryggavägen 131 E
178 51 Ekerö