Medfödda Ämnesomsättningssjukdomar (DIMMS)

Det finns fem metabola centra regionalt i Sverige: Umeå, Uppsala (endast vuxna patienter), Stockholm, Göteborg och Lund. I vår nätverksgrupp DIMMS (Dietister inom Medfödda Ämnesoms’ttningssjukdomar) ingår alla dietister i Sverige som arbetar med medfödda metabola sjukdomar, med barn och/eller vuxna patienter.

Medfödda ämnesomsättningssjukdomar (eller metabola sjukdomar) är ett samlingsnamn för ärftliga rubbningar i människokroppens nedbrytningsprocesser (metabolism/ämnesomsättning) av i första hand näringsämnen. Flertalet medfödda metabola sjukdomar kostbehandlas. PKU är den vanligaste sjukdomen i Sverige inom sjukdomsgruppen och det föds ca 7 barn per år som får diagnosen. Alla barn som föds i eller invandrar till Sverige screenas. Det finns 22 ämnesomsättningssjukdomar som ingår i den nationella nyföddhetsscreeningen med PKU-provet.


Kontakt

dimms@drf.nu


Styrelse

Marika Kanthe – Ordförande/Kontaktperson
Lund

Erika Forsell – Kassör
Stockholm

Karin Blom Malmberg – Sekreterare
Uppsala

Inger Öhlund – Ledamot
Umeå

Johanna Ekengren – Ledamot
Göteborg