Onkologi (DIO)

I april 2013 bildades Sektionen för Dietister inom Onkologi. Sektionen är underställd Dietisternas Riksförbunds (DRF) styrelse. Alla dietister anslutna till DRF med intresse och arbete inom området onkologi är välkomna som medlemmar.

Sektionens uppdrag är att stödja och utveckla dietistens yrkesroll genom att utveckla nutritionsbehandling som omfattar nutritionsproblem vid cancersjukdom.

Redan 1987 bildades förlagan till dagens sektion men kallades då DRFs referensgrupp i onkologi. 1998 bytte gruppen namn till Dietister inom onkologi och registrerade sig som ideell förening. Gruppen bestod då av tio dietister från Lund i söder till Umeå i norr.  I och med övergången till sektion öppnas nya möjligheter för fler engagerade dietister att driva utvecklingen inom nutrition och onkologi.

DiO har en extern hemsida www.dio-nutrition.se där mer information finns.


Kontakt

dio@drf.nu


Styrelse

Charlotta Svalander – Ordförande
Region Skåne

Stina Bodén Vice ordförande
Umeå universitet

Emma Grek – Kassör
Region Örebro län

Frida Hansson – Sekreterare
VG Region

Gayane Sarkisian – Ledamot
Stockholms Läns Landsting

Nikki Kristianson – Medlemsansvarig
Region Kronoberg


Revisorer

Emma Nisukangas 
Nilla Persson – Suppleant


Valberedning

Maria Lancha – Sammankallande
Lilian Morén