European Congress on Obesity (ECO2024)

Tusen tack till Dietisternas Riksförbund för det stora medlemsstipendiet som möjliggjorde att jag, Liisa Tolvanen från Centrum för obesitas, Region Stockholm kunde åka till the 31st European Congress on Obesity (ECO2024) i vackra Venedig i maj. Kongressen hölls mellan den 12 och 15 maj 2024.

Under kongressen hölls flera parallella sessioner rörande såväl barn som vuxen obesitas, grundforskning, folkhälsofrågor och interventionsforskning. EASO:s arbetsgrupp för nutrition höll tillsammans med EFAD’s ESDN obesity committé presentationer om de europeiska riktlinjerna för nutritionsbehandling för vuxna och barn med obesitas. I riktlinjer betonas vikten av att patienter med obesitas bör ha tillgång till individualiserad nutritionsbehandling som ges av en legitimerad dietist. Målet med behandlingen är att förbättra hälsa och livskvalitet förutom att stödja patienter till lägre vikt. 

Vi kunde också ta del av presentationer om obesitasläkemedel och dietisternas roll. Där även jag själv medverkade. Slutsatsen från sessionen var att dietister behövs även under behandling med obesitasläkemedel. Patienterna behöver stöd i att hantera biverkningar, undvika eventuella nutritionsrelaterade problem samt få stöd i hälsosamma förändringar i matvanor. Det finns ett behov av mer forskning om nutrition och nutritionsbehandlingens roll under behandling med obesitasläkemedel. Flera nya läkemedel är på gång för behandling av obesitas, vilket kommer att innebära att vi kan erbjuda patienterna mer individuellt anpassat effektiv obesitasbehandling.

Det var också intressant att lyssna på presentationer om hur forskarna vill utveckla definitionen för obesitas som sjukdom, så kallad ”klinisk obesitas”. BMI har sedan länge kritiserats att endast vara ett mått på kroppsstorlek, inte kroppssammansättning. Den kommande Lancet-kommissionens rapport kan komma att förändra definitionen av obesitas. Som professor Francisco Rubino föreslog ”Clinical obesity is a chronic, systemic illness characterized by alterations in the function of tissues, organs or the individual due to excessive and/or abnormal adiposity”. Under andra eller tredje kvartalet 2024 kommer Lancet kommissionens rapport att publiceras. Det blir intressant att se hur kliniker, beslutsfattare och forskare kommer att anamma den nya definitionen.

Tusen tack till Dietisternas Riksförbund för stora medlemsstipendiet. Nästa kongress är i Malaga, Spanien mellan den 11 och 14 maj 2025. Hoppas att vi ses där. Liisa Tolvanen, Specialistdietist obesitas, Medicine doktor.

Bild på EFAD’s president, ESDN obesity committé och dietister från Italien. 
Från vänster Annemieke Van Ginkel-Res, Antonis Vlassopoulos, Ellen Govers, Odysseas Androutsos, Danela Ojeda Mercado, Ersilia Troiano, Hilda Mulrooney, Maria Hassapidou och Liisa Tolvanen.
 

Här finns referenser till de europeiska riktlinjerna:
De europeiska riktlinjerna för nutritionsbehandling vid obesitas hos vuxna från EASO and EFAD: https://karger.com/ofa/article/16/1/11/842068/European-Association-for-the-Study-of-Obesity 
 
De europeiska riktlinjerna för nutritionsbehandling vid obesitas hos barn från EASO and EFAD: https://karger.com/ofa/article/16/1/29/841997/EASO-and-EFAD-Position-Statement-on-Medical

Lämna ett svar