Nätverk för kommundietister

Kommundietister kan arbeta i förskola, skola, äldrevård och -omsorg, köksverksamheter, socialpsykiatri och/eller funktionsstöd. Hur det i praktiken ser ut och vilken nutritionskompetens som finns i Sveriges kommuner är olika.

Dietister uppbär legitimation för att bedriva nutritionsbehandling, och vissa kommuner har kliniska dietister. Arbetet utgår då från människors grundläggande behov av energi och näring.

Dietister inom äldrevård och -omsorg kan ansvara för att utveckla rutiner och kvalitetssystem kring nutritionsomhändertagandet oftast tillsammans med medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS). Kommundietisten kan också ta ansvaret för nutritionsutbildning samt vara ett stöd för övrig personal när det gäller mat- och nutritionsfrågor. Dietisten kan utforma individuella nutritionsordinationer vid nutritionsproblem.

Kommundietisten kan även ingå i arbetet med utbildning, utveckling, livsmedelsupphandling, mat- och matdistributionsupphandling, matsedelsplanering och vara behjälplig med kunskap när det gäller livsmedelshygien. Inom äldreomsorgen är fokus inte enbart undernäring, utan också att alla vårdtagare ska erbjudas mat för bästa möjliga livskvalitet.

Allt fler kommuner har insett behovet av nutritionskompetens, och idag har ett 80-tal kommuner dietistkompetens inom organisationen.


Kontakt

Linnéa Nallgård
Leg. Dietist
Socialförvaltningen/ Kostenheten
Rättviks kommun
Tel: 0248-701 05
linnea.nallgard@rattvik.se