Njurmedicin – Material

Många av referenserna har Sektionen för Njurmedicin använt i sitt arbete med riktlinjer, i publikationer skrivna av gruppens medlemmar eller inför föreläsningar och diskussioner.

RIKTLINJER och REKOMMENDATIONER

Material för beställning

 • Digital broschyr: Bra mat vid hemodialys
 • Digital broschyr: Bra mat vid peritonealdialys
 • Digital broschyr: Bra mat vid höga kaliumvärden
 • Digital broschyr: Bra mat, salt och vätska vid dialysbehandling
 • Digital broschyr: Bra mat vid höga fosfatvärden
 • Digital broschyr: Bra mat efter njurtransplantation
 • Digital broschyr: Bra mat vid nedsatt njurfunktion

Beställningsblankett PDF
Broschyrerna är digitala och du använder blanketter för att ansöka om en länk till dessa. Ni har tillgång till materialet under ett år, gäller från det datum länken skickats till er.

Nutrition vid dialysbehandling
Handbok av leg. dietist Marianne Ahlberg
Beställning sker via fax eller mail, vänligen använd denna blankett
Beställningsblankett PDF

Goda och mättande menyer – recept för proteinlåg kost vid njursvikt
Sintra Eyre och Gunilla Uddebom 2003 (reviderad 2020)
Beställning sker via mail, vänligen använd denna blankett:
Beställningsblankett PDF 
Minst antal att beställa är 5 ex. Pris: 125 kr

Avhandlingar och fördjupningsarbeten

 • Nutritional Management in Pre-Dialysis Chronic Kidney Disease – an investigation of methods for nutritional assessment and intervention in pre-dialysis chronic kidney disease. Institute of Health and Biomedical Innovation; School of Public Health Queensland University of Technology, Australien 2007. Katrina Louise Campbell, doktorsavhandling.
 • Effects of dietary protein restriction in patients with chronic kidney disease. Sahlgrenska akademien, Göteborgs Universitet 2007. Sintra Eyre, licentiatavhandling.
 • Nutritional status in peritoneal dialysis. Studies in body composition, lipoprotein metabolism and peritoneal function. Department of Nephrology, Institute of Internal medicine, Göteborg University 2000. Ann-Cathrine Johansson, doktorsavhandling.
 • Factors affecting body weight. Development and eating behavior in patients on Continuous Ambulatory Peritoneal Dialysis. Karolinska Institutet, Stockholm 1998. Anders Fernström, doktorsavhandling.
 • Nutritional status, body composition and diet i older adults with chronic kidney disease, Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik CLINTEC, Enheten för medicinska njursjukdomar, Karolinska Institutet 2022. Karin Windahl, doktorsavhandling

Artiklar och användbara hemsidor

Nedan följer ett urval av artiklar inom området nutrition och njursvikt.

 • ESPEN Guidelines on Parenteral Nutrition: Adult Renal Failure. Cano N, Aparicio M, Brunori G et al. Clinical Nutrition 2009; 28: 401-414
 • European best practice guideline (EBPG) on Nutrition. Fouque D, Vennergor M, ter Wee P et al. Nephrol Dialysis Transplantation 2007; 22 (): 45-87
 • ESPEN Guidelines on Enteral Nutrition: Adult Renal Faliure Cano N, Fiaccadori E, Tesinsky p et al. Clinical Nutrition 2006; 25: 295-310
 • European best practice guidelines (EBPG) for peritoneal dialysis. 8: Nutrition in peritoneal dialysis. Dombros N, Dratwa M, Feriani M et al. Nephrol Dialysis Transplantation 2005; 20 (9): ix28-ix33
 • Clinical Practice guidelines for nutrition in chronic renal failure. The National Kidney Foundation (NKF/DOQI). Am J of Kidney Diseases 2000; 35 (): 17-104
 • Academy of Nutrition and Dietetics: Nutrition in CKD 2010.
  https://www.andeal.org/topic.cfm?menu=5303&cat=3927
 • CONSENSUS REPORT Expert working group on nutrition in adult patients with renal insuffiency (part of )
  Toigo G, Aparicio M, Attman PO et al. Clinical nutrition 2000; 19(): 197-207
 • CONSENSUS REPORT Expert working Group on nutrition in adult patients with renal insuffiency (part of )
  Toigo G, Aparicio M, Attman PO et al. Clinical nutrition 2000; 19(): 281-291
 • KDIGO 2012 Clinical Practice Guideline for Evaluation and Management of Chronic Kidney Disease
 • A Delphi consensus panel on nutritional therapy in chronic kidney disease. Belizzi V et al. J Nephrology 2016; 29:593-602