Hälsosamma levnadsvanor

Här hittar du DRFs arbete för hälsosamma levnadsvanor.

Bakgrunden till projektet bygger på Socialstyrelsens nationella riktlinjer som publicerades 2018.

På sidorna nedan finns material som togs fram i samband med projektet ”Dietisternas samtal om hälsosamma levnadsvanor”.

För mer information om genomförda utbildningar på temat hälsosamma levnadsvanor och mer inspiration, klicka här!