VIDEOMATERIAL

På denna sida har vi samlat videor som tagits fram inom projektet Mat och Cancer.


 Inspirationsvideor för cancerprevention

Dietisternas Riksförbund har tillsammans med Regionala Cancercentrum i samverkan (RCC), Cancerfonden, Fysioterapeuterna, Svensk sjuksköterskeförening, Svenska läkaresällskapet tagit fram inspirationsvideor om hälsosamma levnadsvanor för cancerprevention.

Syftet är att öka kunskapen om den europeiska kodexen mot cancer, samt att framhålla cancerperspektivet i arbetet med prevention och behandling av ohälsosamma levnadsvanor i primärvården.

På denna länk hittar du inspirationsvideorna om cancerprevention som omfattar:

  • Tobaksvanor
  • Alkoholvanor
  • Fysisk aktivitet
  • Matvanor
  • Hälsosam vikt
  • Solvanor

Ta en titt, lär dig något nytt och sprid gärna vidare!


Nutrition vid cancerbehandling

I mars 2021 genomförde vi tillsammans med Cancerfonden, Regional Cancercentrum Mellansverige och Nutritionsrådet på Akademiska sjukhuset en digital utbildningsdag på tema Nutrition vid cancerbehandling.

På denna länk hittar du föreläsningarna som bland annat berör:

  • Antioxidanter och cancer
  • Alternativ, komplementär och intergrativmedicin
  • Myter kring mat och cancer

 


Kostråd för dig som lever med cancer

I samarbete med Pfizer har vår projektledare Klara spelat in fyra videor som berör konkreta kostråd för dig som har cancer.

På denna länk får du specifika tips som frukost, lunch, mellanmål och middag