Forskning är det perfekta distansjobbet

Pia Henfridsson är legitimerad dietist och har tack vare sin forskartjänst kunnat bo med sin familj i såväl England som i USA under sin tid som forskare.

– Det är en otrolig frihet och möjligheterna är enorma. Men det bästa med att forska är att det är så oerhört intressant. Att komma in i forskningsvärlden, träffa och nätverka med andra människor från hela världen som är intresserade av samma frågor som man själv är – det är otroligt stimulerande, menar hon.

Pia Henfridsson är just nu tjänstledig från sin tjänst på Sahlgrenska universitetssjukhuset. Hon disputerade i november 2020 och har fått erbjudande att göra en Post doc på Cleveland Clinic i Weston Florida.

Hon började jobba som dietist för snart tjugo år sedan. När hon i sin tjänst på Sahlgrenska sjukhuset fick möjlighet att gå en forskningsförberedande utbildning 2009-2011 vid Nordiska Nutritionsakademin tyckte hon det verkade spännande och när den var klar tog hon över ett påbörjat projekt inom området obesitaskirurgi.

– Det fanns en stor mängd data och dokument som bara väntade på att någon skulle sammanställa, analysera och göra forskning av det, berättar hon. Samtidigt behövdes jag för att göra alla femårsuppföljningar (kliniskt arbete) av de opererade och kontrollerna.

Kirurgi positivt för unga med fetma

I projektet som ingår i AMOS-studien (Adolescent Morbid Obesity Surgery) har Pia Henfridsson följt ungdomar som har blivit opererade för svår fetma och bland annat studerat deras matvanor och långtidsresultat. Hon har även designat en egen studie där unika metoder användes för att studera dessa individers ämnesomsättning.

Vid uppföljningen fem år efter operation har 85 ungdomar som opererats jämförts med en kontrollgrupp där lika många har fått medicinsk behandling. Resultaten visar att gastric bypass är en effektiv och säker behandling vid svår fetma hos ungdomar.

– Effekterna motsvarar de man får vid fetmakirurgi hos vuxna. De flesta får ett bra resultat på viktminskningen vilket innebär minskad risk för följdsjukdomar som typ 2-diabetes och hjärt-kärlsjukdom. Även nutritionellt ser det bra ut, förutsatt att man tar sina tillskott av vitaminer och mineraler enligt ordination, vilket ungefär hälften av de som opererats gör. De som inte tar tillskott har framför allt låga nivåer av D-vitamin och järn – ämnen som vi behöver för att hålla oss pigga och friska genom livet.

Fem år efter operation hade ungdomarna lika mycket muskelmassa som kontrollerna och förbrukade lika mycket energi både totalt och i vila, trots nästan 30 kg skillnad i kroppsvikt.

Avhandling viktig pusselbit för en växande patientkategori

Uppföljningen av ungdomar med svår fetma som genomgår obesitaskirurgi behöver förbättras och anpassas till den yngre målgruppen, bland annat eftersom ungdomsåren är en period av snabb tillväxt och utveckling, och höga krav på näringsintaget.

Behandlingsråden har hittills baserats på erfarenheter från vuxna och Pia Henfridssons avhandling är ett viktigt led i att ta fram evidensbaserade råd, riktlinjer och uppföljning även till yngre personer som genomgått en fetmaoperation. Målet är att nå bästa möjliga resultat av kirurgin, med långsiktigt bibehållen viktnedgång, bibehållen muskelmassa, och utan vitamin- och mineralbrister.

Forskning och disputation utan gränser

Pia Henfridsson och hennes familj flyttade från Göteborg till England 2014. Nu bor de sedan 1,5 år i Miami, USA. Mycket av hennes forskningsarbete har bestått i att analysera kosthistoriska intervjuer, ett jobb som går utmärkt att göra på distans och ta med sig var man än bor.

Även disputationen genomfördes på distans. Coronapandemin gjorde att hon inte kunde disputera i maj 2020 som det var planerat. Disputationen sköts på framtiden och inte heller när det datum som satts under hösten närmade sig kunde man resa obehindrat mellan USA och Europa. Man beslöt därför att genomföra den via länk.

– Disputationen genomfördes från ett rum på University of Miami. Handledare och representanter för betygsnämnden fanns på Göteborgs universitet och opponenten i Stockholm. Detta var en av de första disputationerna som någonsin utförts där disputanten inte var fysiskt på plats i salen – men troligtvis inte den sista, konstaterar Pia Henfridsson.

 


Fakta:

Pia Henfridsson, Dietist, Enheten för Klinisk Nutrition, Sektionen för gastroenterologi och hepatologi, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborgs universitet,
disputerade den 26 november 2020 med avhandlingen: Kostintag, näringsstatus och energimetabolism hos ungdomar med svår fetma – Effekter av gastrisk bypassoperation

Engelsk titel: Dietary intake, nutritional status and energy metabolism in adolescents with severe obesity – Effects of gastric bypass surgery

Handledare: Lars Ellegård, Överläkare, docent, Enheten för Klinisk Nutrition

Opponent: Finn Rasmussen, Professor, Inst för folkhälsovetenskap, Karolinska Institutet, Stockholm

Betygsnämnd: Lauren Lissner, Walid El Ansari, Hanna Augustin


Läs mer om Pias avhandling på denna länk!