Maria studerar föräldrars beteende relaterat till barnfetma

Maria Somaraki är dietist och forskare. Hon kom till Sverige från Grekland 2013 och disputerade i december 2020 vid Uppsala universitet, inom området beteendevetenskap och barnfetma. Nu reser hon till Frankrike för vidare forskningsstudier, så kallad post doc.

– Det är roligt att få möjligheten att bo i olika delar av världen, men det bästa med att forska är att man bidrar till ny kunskap, säger hon.

Maria Somaraki är uppvuxen på Kreta och studerade till dietist i Aten. Som 23-åring flyttade hon till Stockholm för att plugga folkhälsovetenskap vid Karolinska institutet, och sedan vidare till Uppsala och Institutionen för kostvetenskap för fördjupa sig inom beteendevetenskap kopplat till barnfetma.

I sitt avhandlingsarbete har hon studerat hur beteende kring mat och ätande skiljer sig beroende på var föräldrarna kommer ifrån och hur det ändras efter behandling för barnfetma. Hon har bland annat sett skillnader i interaktion mellan barn och vuxna, gränssättning, matning, barnens beteende och vad och hur de äter, och hur vissa individer dras mer till mat när det finns i deras närmiljö.

Studierna pekar på att utlandsfödda mammor hade en mer uttalad oro kring barnens vikt och ett mer kontrollerande beteende kring mat, vilket var kopplat till ett mer känslostyrt ätbeteende hos barnen. Det visade sig också att fetmabehandlingen främst påverkade pappans beteende. En viktig slutsats är att man behöver ta hänsyn till föräldrarnas ursprung och kultur samt att det är viktigt att involvera båda föräldrarna för att nå framgång vid behandling av barnfetma.

Välkomnande forskarvärld

Maria Somaraki upplever forskarvärlden som öppen och generös och man delar gärna med sig av sin kunskap och sina kontakter. När man bestämmer sig för att forska tycker hon att man bör vara noggrann och investera lite tid i valet av institution och vilka man vill samarbeta med.

– Forskningsstudier med målet att disputera är ett långsiktigt åtagande och det är viktigt att man har bra handledare, ett intressant ämne och en bra arbetsplats för de närmaste 4-5 åren.

Jobbet som forskare innebär stora möjligheter att resa och bo i olika delar av världen. Under vårterminen 2020 var Maria i Australien för att samla in data och applicera en ny metod. Närmast väntar två års post doc-tjänst i Frankrike, vid Centre for Taste and Feeding Behaviour, National Institute of Agricultural Research (INRAE) i Dijon. Efter det vill hon gärna komma tillbaka till Sverige.

Maria Somaraki menar att hennes forskningsarbete har hjälpt henne att förstå och lära sig mer om kulturen och samhället i de olika delar av världen hon bott och studerat, vilket också gjort att hon snabbare kommit in i gemenskapen och lärt känna nya människor.

– Mat och måltider har olika betydelse och innebörd i olika kulturer men är en viktig del för att lära känna samhällskulturen. Relationen till mat skiljer stort mellan olika länder, konstaterar hon.

 


Fakta:

Maria Somaraki, legitimerad dietist, Institutionen för kostvetenskap vid Uppsala universitet, disputerade den 11 december 2020 med avhandlingen:

“Parentchild feeding dynamics and childhood obesity: The importance of foreign background and effects of early obesity treatment”

Huvudhandledare: Paulina Nowicka, professor, Inst för kostvetenskap, Uppsala universitet

Bihandledare: Pernilla Sandvik, bitr. universitetslektor, Inst för kostvetenskap, Uppsala universitet

Bihandledare: Anna Ek, forskare, Enheten för pediatrik, Karolinska Institutet

Opponent: Silje Steinsbekk, Professor, Department of Psychology, Norwegian University of Science and Technology, Oslo.


Här kan du ta del av Marias avhandling!