Åhörarkopior från konferensen Mat och Cancer

beautiful autumn fruits on wooden table, top viewVarför en konferens om mat och cancer? – DRF
Projektgruppen för Mat och Cancer

Varför en konferens om mat och cancer? – Stockholm
Miriam Elfström

Varför en konferens om mat och cancer? – Göteborg
Shirin Bartholdsson

Botkyrkaprojektet
Arja Leppänen

Mat och Cancer – Bra mat efter cancerbehandling
Ylva Orrevall

Diet, weight, physical activity and cancer
Rachel Thompson

Communicating cancer prevention messages
Rachel Thompson

Främja goda matvanor och jämlik hälsa
Maria Magnusson

Levnadsvanemottagningen i Blekinge
Gerthi Persson, Carina Svärd

En frisk skolstart föräldrastöd för bra mat- och rörelsevanor
Liselotte Schafer-Elinde

Mat och cancer -resultat från Malmö Kost Cancer studien
Emily Sonestedt, Ulrika Ericson

Dietister inom onkologi
DiO

Informationsmaterial  till befolkningen
Shirin Bartholdsson

Material från DRF
Projektgruppen för Mat och Cancer