Utvärdering och omdömen

Uppskattad kongress med fokus på nutrition och hållbar hälsa genom livet

Utvärderingen av kongressen bekräftar känslan som fanns i rummet under de två dagarna på Quality Hotel Friends. Många uppskattar att programmet genomsyrades av ett stort engagemang och ett helhetstänk kring hållbarhet, hälsa och mat, och att detta även upplevdes i de små detaljerna. Ungefär 40 procent av deltagarna har fyllt i utvärderingen och kommentarerna är genomgående positiva. Det som också lyfts fram i utvärderingarna är en positiv kraft och energi, en del bekräftelse och boost för självkänslan, men också flera nya vinklar och aspekter av nutrition som gör att man fått ny inspiration till att jobba vidare med nya projekt och ta steget in på nya arenor för nutritionsarbetet.

Deltagarna uttrycker sin uppskattning kring ett engagerande, visionärt, och framtidsorienterat förhållningssätt, innehållsrikt, intressant, spännande och  inspirerande program och ny användbar kunskap. Många beskriver en god stämning och en positiv nystartskänsla. Känslan som förmedlas är att DRF är en del av en positiv kraft som har stor betydelse för global hälsa och hållbarhet – och oavsett om man jobbar inom kliniskt eller som dietist på ett privat företag finns det en enorm potential i kost- och nutritionsfrågorna: Hållbar nutrition för hälsa genom hela livet är ett ämne som angår alla.

Några citat från utvärderingarna

Fantastiskt! Väl genomtänkt, bra upplägg, angelägna ämnen och väldigt kompetenta
föreläsare. Ämnen som faktiskt tilltalar alla – inte för kliniskt och inte för smalt. En
tydlig röd tråd genom hela programmet med anknytning till den nya visionen. Fem
getingar 🙂

Mycket givande och bra spridning. Också fantastiskt att programmet innehöll sådant
som egentligen kan appliceras inom nästan alla verksamheter.

Väldigt bra! Kul med lite pepp om hur vi ska kommunicera vårt värde och vår
kunskap på bästa sätt.

Väl organiserat, bra föreläsare, stort engagemang, många utställare och mycket god
stämning med en känsla av framtidsoptimism inom DRF.

Kongressen förmedlade framtidshopp och goda idéer. Jag tar med mig en härlig
känsla och massor av inspiration.

Text: Kajsa Asp Jonson