Världsdiabetesdagen 2018 – Presentation av dietist Gunilla Willsteen

I samband med Världsdiabetesdagen 2018 lyfter Dietisternas riksförbund, i form av fem porträtt, dietistens roll i en god diabetesvård.


DIETISTEN VIKTIG I TEAMET – OCH PATIENTEN ÄR HUVUDPERSON

Gunilla Willsteen är legitimerad dietist och har sedan 1980 jobbat på Endokrinkliniken i Malmö. Numera träffar hon enbart vuxna med typ 1-diabetes, eller personer med typ 2 och svårinställd insulinbehandling.

Arbetet har förändrats mycket under de snart fyrtio år som Gunilla arbetat som dietist. Framför allt har mötet och bemötandet blivit mer avslappnat, man kommunicerar mer och nu är patienten huvudpersonen i teamet. Personer med diabetes tar idag ett mycket större ansvar och blir själva experter på sin diabetes, menar hon.

– Förr var det doktorn som styrde, tillsammans med sjuksköterskorna och dietisten. Idag har patienten ett stort egenansvar för att ta hand om sin diabetes, och vi bidrar med förutsättningar och instrument i form av kunskap. Som dietist inom ett område där man träffar personer med kroniska sjukdomar lär man känna patienterna väl. Man är en resurs och en informatör av nyheter och verktyg kring mat och näring, till exempel om kolhydraträkning och insulindos.

– Förr var det insulindoserna som styrde hur mycket kolhydrater man skulle äta. Nu är det vad jag vill äta och hur stor kolhydratmängden är i min måltid som styr. Man är sin egen expert och hanterar sin sjukdom med hjälp av teknik som appar och insulinpumpar. Att man kan mäta sitt blodsocker via en sensor är det mest revolutionerade som har hänt i diabetesvården.

DIETISTEN SOM KUNSKAPSRESURS

Kostbehandlingen och dietistkontakten är central i all diabetesbehandling och under de senaste åren har tillgången till dietist ökat något.

– Men det är fortfarande för få dietister i förhållande till behovet, och vården är inte jämlik. Beroende på var man bor kan det variera stort om och i så fall hur man erbjuds dietistkontakt.

Dietister har även en viktig roll som utbildare på övriga vårdutbildningar. Gunilla Willsteen undervisar blivande läkare och diabetessjuksköterskor om metabolism, ämnesomsättning och hur kroppen balanserar blodsockret, och om effekten av dietistens arbete i diabetesvården.

Gunilla har under många år haft en viktig roll i det Nationella diabetesteamet där vårdprofessioner inom diabetes arbetar tillsammans på nationell nivå. Teamet har tagit fram informationsmaterial – en Blå bok som vänder sig till beslutsfattare, en Röd bok om hypoglykemi, och i dagarna lanseras en Grön bok som handlar om mat vid diabetes.

Namn: Gunilla Willsteen
Ålder: 66 år
Ort: Höllviken
Examensår: ”Dietistexamen 1989, men började arbeta som dietist 1980. Examen som hushållslärare 1978 – en pedagogisk utbildning som kommit till stor nytta.”
Favoriträtt: ”Jag är allätare och njuter av all form av god vällagad mat! Krabba är en favorit!”
Bästa matminne: ”En underbar måltid på restaurang Negresco i Nice, på 1990-talet.”

LÄS SOM PDF