Världsdiabetesdagen 2018 – Presentation av dietist Stig Mattsson

I samband med Världsdiabetesdagen 2018 lyfter Dietisternas riksförbund, i form av fem porträtt, dietistens roll i en god diabetesvård.


DIETISTEN NYCKELPERSON FÖR IDROTTARE MED DIABETES

Stig Mattsson är legitimerad dietist och jobbar inom Sveriges Olympiska Kommitté. Där hjälper han våra olika landslag i alla tänkbara kostrelaterade frågor, och har under många år bland annat jobbat med längdåkningslandslaget och med simlandslaget.

– Det gäller att optimera kosthållningen för att de aktiva ska kunna prestera så bra som möjligt under träning och tävling, och återhämta sig och bygga upp sig på bra som möjligt mellan passen.

Stig Mattsson är dessutom doktorand vid Örebro Universitet och forskar inom diabetes typ 1 och fysisk aktivitet, med primärt fokus på hur man justerar insulindoser och äter inför, under och efter träningen för att få en stabil och bra blodsockerreglering.

FORSKNING SOM FÖRÄNDRAT SYNEN PÅ DIABETES OCH IDROTT

Stigs forskning om långvarig fysisk aktivitet, insulinjusteringar och kolhydratintag har medfört ett helt ”nytt tänk” kring hur personer med diabetes typ 1 kan genomföra långlopp som till exempel Vätternrundan eller Vasaloppet med en god blodsockerkontroll. Med bibehållna insulindoser och ökade mängder kolhydrater under aktiviteten får man ett mycket mer förutsägbart blodsocker än med tidigare upplägg, menar Stig Mattsson:

– Min målbild är att alla som gillar att idrotta ska kunna göra det. En person som har diabetes ska inte hindras av att blodsockret är i obalans, och även efter fysisk aktivitet ska man kunna ha ett stabilt blodsocker och slippa få hypoglykemi under natten. Det ska vara glädje som präglar idrottandet – inte rädslan för att blodsockret ska bli för lågt.

När det gäller barn och ungdomar påverkar blodsockerregleringen hela familjen – om man lyckas hålla blodsockret stabilt både under och efter träning kommer detta i allra högsta grad även att påverka föräldrarna och livskvaliteten på ett positivt sätt, eftersom oron minskar.

– En levande dialog med alla inblandade är bästa sättet att skapa förståelse och en livsstil och beteende som resulterar i en bra glukoskontroll. God kunskap hos såväl vårdgivare som patienter och anhöriga ökar möjligheterna till en personcentrerad vård och ett bra liv med diabetes.

Dietisten har en nyckelroll i all diabetesbehandling och alla inblandade behöver kunskap om helheten – bra matvanor, träning och insulin – för att nå fram till en god blodsockerreglering.

Namn: Stig Mattsson
Ålder: 56 år
Ort: Falun
Examensår: 2001
Favoriträtt: ”Oxfilé med potatis och en rejäl sallad”
Bästa matminne: ”När jag fick en lax på kastspöt i Lofoten, och grillade den direkt över öppen eld.”

LÄS SOM PDF