Årets dietist 2024

– med 35 år av erfarenhet, bredd, spets och engagemang

Anna Granström har med ett aldrig sinande engagemang lyft dietistens roll och bidragit starkt till dietistverksamhetens utveckling under mer än 35 år. Hennes arbete, som karaktäriseras av bredd, spets och erfarenhet, har lett till att dietisten och betydelsen av nutritionsbehandling har satts på kartan, inte minst i Region Norrbotten.

Nu utser Dietisternas riksförbund henne till Årets dietist 2024.

Anna Granström har under mer än tre decennier betytt mycket för både patienter och
medarbetare på dietistenheten, för dietistens roll och för utvecklingen av nutritionsbehandling i
Region Norrbotten. Kollegorna vittnar om den breda nischade kunskap och erfarenhet som hon
gärna delar med sig av, i vardagen och genom utbildning för vårdpersonal och patientgrupper.
Tack vare hennes “jädrar anamma”, driv och engagemang för yrkeskåren har dietisterna i norra
Sverige genom åren fått en allt tydligare och mer självklar roll. Länsdietistenheten i Region
Norrbotten är idag väletablerad och i framkant, men tidigare i Annas yrkesliv, på 90-talet, då var
läget ett annat. När hon till slut tröttnade på att dietisterna ständigt blev marginaliserade och
”akterseglade” gick hon en chefsutbildning. Det visades vara ett lyckokast och under de följande
tio åren var hon enhetschef för länsdietistenheten i Norrbotten.

Anna Granström är en högt uppskattad chef och ledare. Hon beskrivs som närvarande, tydlig, omtänksam, lyssnande och generös med sin tid. Hon har arbetat fram riktlinjer, verksamhetsplaner, prioriteringsverktyg och rutiner, vilket har underlättat arbetet för kollegorna, och även bidragit till en mer jämlik vård. Medarbetarna vittnar om ett ledarskap där laget sätts före jaget, och där allas åsikter och idéer lyssnas in. Själv menar hon att det är kollegorna som gjort henne till en bra chef.

– I chefsrollen är det särskilt viktigt att vara en god förebild, vara lojal mot verksamheten och se
till helhetens bästa istället för att köra sitt eget race. Det är inte en person som gör jobbet, vi har
gjort det här tillsammans och utmärkelsen är ett hedersbetyg även för kollegorn
a, säger hon.

Hennes kliniska arbete färgas av en omättlig nyfikenhet och ett stort engagemang för en evidensbaserad nutritionsbehandling av högsta klass, bland annat inom enteral nutrition. Hon har även varit ledande i diabetesteamet och byggt upp gruppverksamhet för dessa patienter. Sedan 1999, när Sunderby sjukhus invigdes, arbetar Anna där. Hon är särskilt intresserad av pediatrik, och glad över att hon framöver får möjligheten att fokusera på detta område till 100 procent.

Nomineringen skickades in av en stor grupp kollegor och i konkurrens med flera andra starka
kandidater har Dietisternas riksförbunds styrelse beslutat att utse Anna Granström till Årets
dietist.

Comments are closed here.