Fullkornswebbinarium 9 nov 2021

Välkommen till ett kostnadfritt inspirationswebbinarium för dietister!

Tisdagen den 9 november kl. 13.00-16.00 samlas vi för att beröra frågor som:

  • Vilken hälsopotential har fullkorn för folkhälsan? Hur funkar det?
  • Vad säger forskningen om fullkornets roll vid mag-och tarmsjukdomar, diabetes och en framtida hållbar kost?
  • Vilka är de vanligaste missförstånden kring fullkorn? Hur kan vi bemöta det?
  • Hur arbetar dietister med fullkorn i sin kliniska vardag?

 


PROGRAM

Kl. 13.00: Välkommen!
Moderator hälsar välkommen!

Kl. 13.05: Fullkorn och hälsa – något nytt under solen?
Rikard Landberg, professor i Food and Health, Chalmers tekniska högskola

Kl. 13.50: Paus

Kl. 14.00: Fullkorn och funktionella magtarmbesvär (IBS)
Sanna Nybacka, leg. dietist och forskare på avdelningen för molekylär och klinisk medicin, Göteborgs Universitet

Kl. 14.15: Fullkorn vid diabetes – vetenskap och erfarenhet
Mette Axelsen, klinisk näringsfysiolog och docent vid Göteborgs Universitet

Kl. 14.30: De största missförstånden och svaren om fullkorn
Maria Sitell, leg. dietist och kommunikationschef, Brödinstitutet

Kl. 14.45: Paus

Kl 15.00: Hur vi lyfter fullkorn – nu och i framtiden
Elisabet Rytter, doktor i nutrition, Livsmedelsföretagen

Kl. 15.15: Panelsamtal: Hur arbetar dietister med fullkorn i sin kliniska vardag?
Inger Öhlund , leg. dietist och fil. dr med specialisering inom pediatrik, Kompetenscentrum för mödra- och barnhälsovård, Region Västerbotten
Klara Nypelius-Stanley, leg. dietist, med. magister,  Cancerrehabiliteringsmottagningen SUS Malmö
Åsa Andersson, leg. dietist, primärvården Region Uppsala

Kl. 15.45: Sammanfattning och tips på kommande material
Moderator avrundar dagen och visar kommande material utformat för dietister


Anmälan

Anmäl dig senast söndagen den 7 november via länk: https://forms.gle/s9hBpbbJVU1UT54FA


Frågor och svar

Föreläsningarna finns tillgängliga i efterhand
Föreläsningarna och panelsamtalet kommer att spelas in och finnas tillgängliga att ta del av på DRFs YouTube-kanal i efterhand.

Har du några frågor eller funderingar? Skicka ett mail till utbildning@drf.nu 


Tipsa

Vill du tipsa någon om detta webbinarium?

Här hittar du inbjudan i PDF-version som du gärna får sprida!