Alkohol

Den eventuella nyttan av att dricka alkohol behöver ses i relation till de skador som alkohol kan orsaka.

Berusningsdrickande ligger bakom en stor del av skador som orsakas av våld, fall, drunkningsolyckor, trafikolyckor och bränder. Även måttlig alkoholkonsumtion kan leda till skador och sjukdomar som hypertoni, kroniska leversjukdomar och cancersjukdom.

Cancerfondsrapporten (2013) uppskattar att 4-5 % av alla fall av bröstcancer orsakas av alkohol. Till detta kommer det mänskliga lidandet vid alkoholproblem, som inte syns i skadestatistiken. Alkohol är beroendeframkallande och antalet individer i Sverige med ett alkoholberoende uppskattas till 330000. Varje år dör 3000-7000 personer i Sverige kopplat till alkoholrelaterade orsaker, vilket kan jämföras med att cirka 350 personer dör i trafiken varje år. 385 000 barn växer upp i familjer där den ena eller båda föräldrarna har ett riskbruk av alkohol eller allvarligare alkoholproblem. Ett riskbruk bland vuxna ökar risken att ett barn ska fara illa. Särskilt utsatta är de barn där båda föräldrarna är storkonsumenter av alkohol.

RISKBRUK AV ALKOHOL

Närmare en miljon personer i Sverige har ett riskbruk av alkohol. Med riskbruk av alkohol avses en hög genomsnittlig konsumtion eller intensivkonsumtion (berusningsdrickande) av alkohol minst en gång i månaden. Vid hög genomsnittlig konsumtion dricker kvinnor mer än 9 standardglas eller fler per vecka, män 14 standardglas eller fler per vecka. Vid intensivkonsumtion dricker kvinnor fyra standardglas eller mer id ett och samma tillfälle en gång i månaden eller oftare, män fem standardglas eller mer.

Ett standardglas innehåller 12 g alkohol, vilket motsvarar 4 cl starksprit, 12-15 cl vin, 33 cl starköl eller starkcider (5 procent), 50 cl folköl eller 2 lättöl. Den individuella känsligheten för alkohol varierar dock. Det kan ibland vara lämpligt att ge stöd till vissa individer med lägre konsumtionsnivåer i syfte att minska alkoholkonsumtionen.

Hälso- och sjukvården bör erbjuda rådgivande samtal för personer med riskbruk av alkohol.

Dietisters samtal om alkohol