Dietist i rehabteamet – en nyckelkompetens för återhämtningen

Dietisternas riksförbund vill genom porträtt från olika verksamheter belysa dietistens betydelse vid vård och behandling av covid-19. Mälarsjukhuset i Eskilstuna var tidiga med att starta upp en särskild avdelning för rehabilitering av covidpatienter och dietisten har en självklar och tydlig roll.

Ida Myrbäck är dietist vid Dietistenheten specialistvård Sörmland och arbetar på en nystartad rehabavdelning för covidpatienter. I teamet jobbar även sjuksköterskor, undersköterskor, läkare, fysioterapeut, arbetsterapeut, kurator, logoped och måltidsvärdar.

Dietisten är inkopplad på alla patienter som vårdas på avdelningen. De har legat i respirator och sondmatats, och många har nyligen kommit igång med att börja äta. Nedsatt aptit, smakförändringar, muntorrhet och svårt att svälja är vanligt, och patienterna behöver mat med anpassad konsistens, och ofta även sväljträning och olika typer av nutritionsstöd.

– Patienterna har under sin sjukdomstid tappat mycket muskler och har väldigt dålig ork, vissa behöver till och med hjälp med matning i början. Det är häftigt att se hur snabbt de blir bättre, från att sitta i rullstol till att börja gåträna, säger Ida Myrbäck.

Tät kontakt med fokus på nutritionen
– Det är viktigt att vara med hela tiden, det krävs kontinuerlig och tät uppföljning och bedömning av hur maten behöver anpassas. Maten är en viktig grund för återhämtningen och för att träningen med fysioterapeut, arbetsterapeut och logoped ska fungera, säger Ida Myrbäck som har haft god nytta av sina tidigare erfarenheter inom rehabilitering på sjukhusets strokeavdelning.

– Det finns ett stort behov av dietistens kompetens och jag har en given plats i teamet, menar Ida Myrbäck. Vi har rond med hela teamet varje dag, där är sväljning och nutrition med på checklistan. Ordinationer behöver ändras i takt med att det går allt bättre att tugga och svälja. Det gäller att öka energi- och proteinmängden successivt när patienten börjar träna mer, och att hjälpa till med olika alternativ, till exempel på mellanmål och näringsdrycker.

Samarbetet med de övriga medlemmarna i teamet är helt avgörande:

– Vi har samma budskap och säger samma sak, men på olika sätt: Det är viktigt att äta för att kunna träna.

Pionjärverksamhet som inspirerar
Socialstyrelsen arbetar med att ta fram stöd för hur rehabiliteringen för de som varit svårt sjuka i covid-19 ska hanteras, och ser detta som en stor utmaning för vården. Alla som behöver rehabilitering för att kunna återfå sin funktionsförmåga måste kunna få det, och med hög kvalitet vilket inkluderar teamarbete med dietist, logoped, fysioterapeut med flera.

Beroende på hur hårt en patient drabbats av covid-19 kan rehabiliteringsbehovet se olika ut. Bilden är många gånger komplex och det finns ett stort behov av rehabilitering. Patienterna har ofta flera andra sjukdomar. Vissa klarar sig med en kortare tids rehab, medan andra kan komma att behöva hjälp under flera år.

Sörmland har drabbats hårt av covid-19. Mälarsjukhuset var tidiga med att starta upp en rehabavdelning och liknande initiativ är på gång på flera ställen i olika delar av landet.

– Det finns ett stort behov av att hjälpa dessa patienter att återhämta sig och komma tillbaka till livet, konstaterar Ida Myrbäck. Vi har mycket att lära kring hur covid-19 påverkar kroppen och om de långsiktiga konsekvenserna, till exempel på lungfunktionen och behovet av näring och energi.

– Det är spännande att vara med och ta del av olika professioners kunskap, hjälpas åt och lära av varandra. Det är viktigt att skapa rutiner så att nutritionens roll blir väl synlig. Tillsammans bygger vi upp en kunskapsbank inom ett helt nytt område. Vi behöver ta plats och visa vad dietister kan bidra med och utbilda både personal och patienter om nutritionens betydelse.

Namn:  Ida Myrbäck
Yrkesroll:  Dietist vid enheten för specialistvård
Arbetsplats:  Rehabavdelningen för covidpatienter, Mälarsjukhuset

– Maten är en viktig grund för rehabiliteringen: Det är viktigt att äta för att kunna träna.


Läs som pdf