DRF i Almedalen

Ohälsosamma matvanor är den största riskfaktorn för sjukdom och för tidig död i Sverige. Vi vet idag att det vi äter inte bara påverkar risken för övervikt, fetma, hjärt- kärlsjukdom och diabetes typ 2, utan även flertalet cancerformer. Enligt den nya rapporten från World Cancer Research Fund skulle var tredje cancerfall skulle kunna förebyggas med hjälp av hälsosamma levnadsvanor och en hälsosam vikt. Trots all denna kunskap får de vetenskapligt förankrade kostråden ett alldeles för litet utrymme i debatten, det är något vi inom DRF vill ändra på!
Vi som representerar Dietisternas Riksförbund i Almedalen 2018:
Christin Anderhov Eriksson
Charlotta Rubin
Maria Briggert Bengtsson
Sofia Knaz
Klara Nypelius Standley
För kontakt maila matochcancer@drf.nu