Årets dietist

2016 Rosemarie Hedlund

Rose-Marie Hedlund är tillförordnad verksamhetschef för Paramedicin i landstinget Sörmland och har
en unik förmåga att få andra att förstå hur viktig dietisten är som resurs, såväl i specialistsjukvården
som inom primärvården. Under de sexton år som hon har lett dietistverksamheten i Sörmland har den
vuxit från fem till närmare 40 tjänster.
Rose-Marie Hedlund har drivit dietistverksamheten framåt både genom kompetenshöjning och nya
arbetssätt, bland annat inom dokumentation och kommunikation, vilket också är viktigt för att lyfta
nutritionens betydelse. Enligt kollegorna som nominerat henne är hon en mycket uppmuntrande och
inspirerande chef.

Pressmeddelande: Årets dietist 2016

2015 Josephine Garpsäter

Josephine Garpsäter, verksam som nutritionsansvarig dietist i Sundbybergs stad, tilldelas priset för sitt
engagemang för att höja kompetensnivån kring nutrition inom äldreomsorgen, för arbetet hon bedrivit
för ökat antal dietisttjänster i Stockholms län, och för hennes roll som kollega och mentor.
Josephine Garpsäter arbetar på bred front för att förbättra nutritionen för de mest sköra äldre.
Med djup klokskap, prestigelöshet och ödmjukhet kombinerat med ett osvikligt rättvisetänk,
passion och känsla för timing jobbar hon ständigt för dietisternas plats i kommunal verksamhet.

Pressmeddelande: Årets dietist 2015

2014 Lena Ljungkrona Falk

Lena Ljungkrona-Falk har under många år arbetat för dietistens självklara plats vid kostbehandling och förebyggande av kroniska sjukdomar. Hennes nätverkande och informationsarbete för att öka förståelsen för dietisters kompetens och betydelse i vårdkedjan bidrog starkt till att Västra Götalandsregionen under hösten 2014 tog beslut om att öka dietistresurserna och fördela dem jämnare i regionen. Beslutet innebär att dietistkompetens ska finnas tillgänglig oavsett var i VGR man bor. Det kommer att bidra till en mer jämlik vård och på sikt förbättra folkhälsan.

Pressmeddelande: Årets dietist 2014

2013 Ewa-Marie Johannesson

Med entusiasm och engagemang bevakar Ewa-Marie primärvårdsdietisternas intressen och driver utvecklingen framåt. Bara för några år sedan gick det en dietist på 100 000 skåningar, snart är vi en dietist på 35000, en utveckling som många trott att det bara går att drömma om. Vilka vindar som än blåser står Ewa-Marie fast vid att förbättra villkoren både för dietister och patienter, alltid med samma positiva synsätt. Ewa-Marie arbetar dessutom för att modernisera och öppna upp verksamhetens kontaktvägar, både mot primärvårdens personal och mot allmänheten, tex i form av hemsida med uppdaterat material som vårdpersonal kan använda i sitt möte med patienter, mailtjänsten Dietist Direkt där primärvårdens personal får snabba svar på nutritionsfrågor samt en facebooksida där allmänheten får tips och råd och även kan ställa frågor.

Pressmeddelande: Årets dietist 2013

2012 Ingrid Larsson

Motivering kommer

Pressmeddelande: Årets dietist 2012

2011 Elisabeth Sjöqvist

Motivering kommer

2010 Lisbeth Nordström

Motivering kommer

Pressmeddelande: Årets dietist 2010

2009 Vera Westin och Margaretha Rasmusson

Motivering kommer

2008 Stefan Pettersson

Motivering kommer

2007 Eva Trotzig Persson

Motivering kommer

2006 Maria B. Magnusson

Motivering kommer

2005 Anna Karin Nilsson

Motivering kommer

2004 Gerd Faxén Irving

Motivering kommer

2002 Gunilla Lindeberg

Motivering kommer

2001 Anja Saletti

Motivering kommer