#DRF40år – Presentation av dietist Elin Lustig

DIETIST MED FOKUS PÅ BARN MED SPECIELLA BEHOV

Elin Lustig är legitimerad dietist och jobbar på Barn- och ungdomsmedicin i Ulricehamn. I sitt arbete hjälper hon barn och ungdomar med specifika sjukdomar att få i sig tillräckligt med näring och energi för att växa och utvecklas.

Målet är att få en normal tillväxt och att familjen ska kunna leva ett så vanligt obehindrat liv som möjligt, oavsett vilken diagnos och typ av kostbehandling barnet har.

– Kompetens och kunskap om kostbehandlingen för den aktuella sjukdomen är en viktig del. I min roll som dietist behöver jag dessutom sätta mig in i var barnet/ungdomen och familjen är mentalt just nu. Det handlar om att se hela sammanhanget – kanske det finns syskon med andra diagnoser som kräver en annan typ av kost, kanske det finns ekonomiska, sociala eller andra skäl som gör att det är svårt att följa behandlingen.

Det handlar om att stödja barnet och familjen och alla de personer och nätverk som finns runt omkring, exempelvis på förskola/skola, fritidsverksamhet och idrottsklubbar. Ofta bjuds även till exempel mor- och farföräldrar in till besöken. Ibland krävs det utbildning och information i olika grupper i barnets nätverk för att öka såväl teoretiska som praktiska kunskaper om de särskilda förutsättningarna kring kosten.

– Jag tror att de närmaste åren kommer att innebära en utveckling där allt mer av vård, uppföljning, kommunikation och information finns online, det blir en naturlig följd av att barn- och ungdomar har allt mer av sitt liv på nätet. En positiv konsekvens är att det skulle kunna öka följsamheten till aktuella kost- och livsstilsråd. Det skulle också kunna bidra till minskade hälsoklyftor i samhället, eftersom det blir lättare att nå ut till fler grupper.

Namn: Elin Lustig
Ålder: 26
Ort: Bor i Göteborg, jobbar i Ulricehamn
Examensår: 2014
Favoriträtt: Min sambos Pasta Carbonara
Bästa matminne: För många för att välja ut ett matminne, men gemensamt för samtliga är att de bästa middagarna har varit med vänner och familj.

 

Läs som pdf