#DRF40år – Presentation av dietist Ulrika Brunn

 

DIETISTEN UTVECKLAR OFFENTLIGA MÅLTIDER

Ulrika Brunn är legitimerad dietist och arbetar på Livsmedelsverket, med måltider inom vård, skola och omsorg.

– Den offentliga måltidsbranschen har en spännande komplexitet då man både har näringsaspekten att utgå ifrån och samtidigt ett socialt samhällsansvar, ett miljöansvar och ett kulturellt värde och alltihop ska giftas samman med att maten ska smaka gott och hamna i matgästens mage – allt inom givna ekonomiska ramar. Det handlar om att prioritera rätt frågor och satsningar, och är otroligt roligt att jobba med, säger Ulrika Brunn.

– Målbilden är att alla barn, unga, sjuka och äldre, oavsett bostadsort eller socioekonomisk tillhörighet ska få god mat som lagas och serveras med kompetens och kärlek. Jag hoppas att det vi gör idag har stor betydelse för många människors framtid och att vi kan bidra till att barn och unga får ett intresse för mat och kunskap om goda och varierade matvanor. Därmed kan vi även förebygga en del ohälsa.

– Vi kommer att se en allt större efterfrågan på nutritions- och måltidskunskap. Dietister har en viktig roll i att stödja måltidsverksamheter ute i landet. Kunskap och kompetens i näringslära och förståelse för matallergier eller födoämnesöverkänslighet är viktigt inom denna sektor där det finns mycket tyckande om vad som är ”goda matvanor” och efterfrågan på olika typer av specialkost ökar. Och samtidigt måste vi komma ihåg att hur näringsrik maten än är så äter vi inte näringsämnen, vi äter mat!

Det finns många åsikter och attityder kring offentliga måltider, och ofta en förutfattad mening om hur den är. Föräldrar är viktiga förebilder och deras attityder påverkar ofta barnens inställning till exempel till skolmaten. Alla vårdnadshavare borde bjudas in till att äta i skolrestaurangen och få veta mer om matens ursprung, råvarornas kvalitet, kompetensen i köken och matens roll för lärandet. De offentliga måltiderna har en enorm potential och bör vara en del i både förskolans och grundskolans läroplaner och pedagogernas grundutbildningar. Måltiden är ett verktyg för att kunna uppnå andra kunskapsmål – till exempel inom livsstil, hälsa och miljö.

Namn: Ulrika Brunn
Ålder: 30
Ort: Stockholm/Uppsala
Examensår: 2012 (efter ett extra utbytesår i San Diego, USA)
Favoriträtt: Frukost! Favoritmålet på dagen.
Bästa matminne: När jag för första gången äter tacos från ett gatustånd i Mexico City med min mamma. Jag är ca. 8 år gammal och älskar äkta mexikanska tacos med tortillas, kött, lök, koriander, salt och lime. De langas ut på färggranna plastfat. Högljutt, stressigt, färggrant, flottigt och ganska smutsigt – och otroligt gott!

 

Läs som pdf