DRF:s kongress 2020: Föreläsare

Susann Ask

DRF:s ordförande Susann inleder kongressen tillsammans med Annemieke Van Ginkel-Res, ordförande för EFAD.

Läs mer

Annemieke van Ginkel-Res

EFAD:s ordförande Annemieke ger tillsammans med DRF:S ordförande Susann Ask ett nationellt och globalt perspektiv på dietistens roll –och matvanornas.

Läs mer

 

Agneta Yngve

Agneta är professor emerita vid Uppsala universitet och föreläser under seminariet “Nutrition under livets 1000 första dagar“.

Läs mer

 

Paulina Nowicka

Paulina är dietist och professor vid Uppsala universitet, och föreläser under seminariet “Nutrition under livets 1000 första dagar“.

Läs mer

 

Annika Hansson Giunti

Annika är dietist och projektledare, och föreläser under programdelen “Att mäta effekt och nytta av dietistens arbete“.

Läs mer

 

Thomas Fast

Thomas är doktor i nationalekonmi vid Svensk förening för hälsoekonomer, och föreläser under programdelen “Att mäta effekt och nytta av dietistens arbete“.

Läs mer

Anna Nergårdh

Anna är regeringens särskilda utredare och leder utredningen Samordnad utveckling för god och nära vård (2017:01).). Hon föreläser under programdelen “God och nära vård – samordnad med fokus på hälsa“.

Läs mer

Malin Skogsström

Malin är allmänläkare vid levnadsvanemottagning i Malmö, enhetschef för Region Skånes Kunskapscentrum för levnadsvanor och sjukdomsprevention, ledamot för Södra Sjukvårdsregionen i Nationellt Programområde för Levnadsvanor samt är ordförande i Regionalt Programområde för Levnadsvanor. Hon föreläser under programdelen “Levnadsvanor ur ett hälso- och sjukvårdsperspektiv: från dialog med patienten till kunskapsstyrning“.

Läs mer

Dr Constantina Papoutsakis

Dr. Constantina (Tina) är Senior Director of the Data Science Center vid the Academy of Nutrition and Dietetics i Chicago. Hon föreläser under programdelen “Terminology is key to digital nutrition outcomes“.

Läs mer

Hanna Olvenmark

Hanna är dietist, snåljåp och grundare till “Portionen under tian“, och föreläser under programpunkten “Fredagsmys – miljökatastrof eller hälsomöjlighet?“.

Läs mer

Ulrika Brydling

Ulrika är kock, kokboksförfattare, föreläsare, kursledare och tävlingsledare inom hållbar måltid. Ulrika driver också Bro Park Krog och är hållbarhetsstrateg på Coop Provköket samt ambassadör för Eldrimner och Framtidens Frukt. Hon föreläser under programpunkten “Fredagsmys – miljökatastrof eller hälsomöjlighet?“.

Läs mer