DRF kongress 2024: Inspelade föreläsningar

Is obesity a choice?

Giles Yeo, professor, University of Cambridge

It is clear that the cause of obesity is a result of eating more than you burn. It is physics. What is more complex to answer is why some people eat more than others? Differences in our genetic make-up mean some of us are slightly more hungry all the time and so eat more than others. In contrast to the prevailing view, obesity is not a choice. People who are obese are not bad or lazy; rather, they are fighting their biology.


Råden kring spädbarnsuppfödning i NNR 2023

Agneta Hörnell, professor, leg dietist, Umeå universitet

Föreläsningen kommer att handla om kapitlet “Infant feeding” i NNR 2023, med fokus på tillvänjning till fast föda; när, vad och hur. “Infant feeding—a scoping review for Nordic Nutrition Recommendations 2023” finns också nyligen publicerad som artikel i Food & Nutrition Research: https://foodandnutritionresearch.net/index.php/fnr/article/view/10456 

 


ARFID – “Det är som att be mig äta mitt finger”

Jennie Witte Hernæs, leg dietist, DRF Sektion Psykiatri, Vuxenpsykiatrimottagningen Skaraborgs sjukhus Lidköping, JW Nära Digital Dietisttjänst AB

ARFID är en diagnos som tidigare sorterats under barnmedicin i diagnossystemet men sedan 2015 hör den till ätstörningar. Den skiljer sig däremot en del från övriga ätstörningar och är heller inte en diagnos för “kräsna” individer. Så hur ska vi förstå när patienten vi sitter med kan ha ARFID? Vad brukar patienterna säga? Vilka frågor ska vi ställa? Vilka skattningsschema kan vi ta till vår hjälp? Föreläsningen har som målsättning att ge åhörarna en inblick i ARFID – avdramatisera och samtidigt ta det på allvar – samt tips på behandling.

 


Telenutrition i Sverige 2016 och 2021 (DiOn)

Sarah Persson, leg dietist, doktorand i kost- och måltidsvetenskap

Vi presenterar resultat från DiOn-studien där svenska dietister besvarat enkäter om telenutrition år 2016 och 2021. Användningen av digitala möten ligger i fokus och presenteras i relation till fysiska möten samt telefonmöten.


Statens offentliga utredning om speciallivsmedel till barn inom öppen hälsooch sjukvård

Björn Hedqvist, leg dietist, vice ordförande Sektionen för pediatrik (DRF)

Insikter från arbetet med översynen av den reglering som avser subvention av speciallivsmedel till barn.


PUSH – en transformationsplattform för ett hälsosamt och hållbart matsystem

Amanda Allvin, projektledare, Livsmedelsakademin och PUSH

Anna Jörnvi, projektledare, Dietisternas Riksförbund och PUSH

Amanda och Anna presenterar PUSH: Hur fungerar en transformationsplattform? Varför behövs den? Och vad är planen framåt?


Present and future perspectives of Dietetics Practice in Europe

Annemieke van Ginkel-Res, Honorary President of the European Federation of Associations of Dietitians (EFAD)

Dietitians are facing challenges in many different roles as advisors, counselors, educators, policy makers, and communicators in the field of Dietetics and Nutrition. Moreover, the greater emphasis on self-care, prevention, and the increased use of internet & virtual health care, will influence the attitude of dietitians towards our patients and clients, and also in the municipality. EFAD’s playing field is Europe. What is EFAD’s strategy, and how can we endorse the collaboration between associations and higher educational institutes to reach the goals in the Strategic Plan?

 


Hur kan vi stötta personer med dietistutbildning utanför EU/EES att få svensk dietistlegitimation? Information om kunskapsprov samt erfarenheter från praktiktjänstgöring

Elisabeth Stoltz Sjöström, docent, universitetslektor, leg dietist vid inst. för kost- och måltidsvetenskap,Umeå universitet

Sara Andersson, leg dietist, Karolinska universitetssjukhuset

Diana Torres Arechiga, master, leg dietist, Karolinska universitetssjukhuset

Information om kunskapsprovet för personer med dietistutbildning utanför EU/EES och erfarenheter från praktikperioden från handledare och praktikant med personlig erfarenhet av att söka svensk dietistlegitimation.


Nationell Cancerpreventionsplan 2024-2030

Klara Nypelius Standley, RPPL Cancerprevention på RCC Syd, leg dietist

WHO bedömer att 30-50% av alla cancerfall går att förebygga och maten vi äter har en betydande roll i detta. RCC har regeringens uppdrag att bidra i det folkhälsopolitiska arbetet för förbättrade levnadsvanor. Cancerpreventionsplanen visar vägen för hur RCC ska bidra till ett minskat insjuknande i cancer, minska de omotiverade skillnaderna i insjuknade och utfall av cancer samt till förbättrad hälsa vid och efter cancersjukdom.


Teamarbete på två vårdcentraler i Skåne

Jeannette Tage, leg dietist, Vårdcentralen Svalöv

Eva Stenman, leg dietist, Helsingborg

Teamarbete med patienten i centrum.


Ketogen kost vid polycystisk njursjukdom

Gregor Gunron, adjungerad professor

Sintra Eyre, leg dietist

Genomgång av bakgrund och pågående studier om ketogen kost vid polycystisk njursjukdom och dess praktiska tillämpning.


Nutritional metabolomics and environmental impact – innovations for the dietitian of the future

Daniel Ibsen, postdoc

What are some of the tools the dietitian in the future will use? In this talk, I will paint a picture of how two innovations could transform the work of dietitians. One innovation is objective dietary assessment using metabolomics, the other is environmental impact assessments coupled to dietary databases. I will give an overview of the literature on the topics and highlight some of the challenges that need to be overcome before implementing these tools in practice.