Föreläsare & Åhörarkopior

Åhörarkopior läggs upp kontinuerligt

TORSDAG 12 APRIL

Hållbar nutrition för hälsa genom hela livet Kunskapskanalen
Susann Ask, ordförande Dietisternas Riksförbund

Ett mänskligt varumärke skapar möjligheter Kunskapskanalen
Anna-Karin Lingham, varumärkesexpert

Nationella riktlinjer för prevention och behandling av ohälsosamma levnadsvanor Kunskapskanalen
Irene Nilsson Carlsson, Socialstyrelsen

Hälsa och matvanor hos ungaKunskapskanalen
Irene Mattison, nutritionsist SLV

Levnadsvanor kring mat och alkohol hos äldreKunskapskanalen
Jessica Samuelsson & Felicia Ahlner, doktorander vid Göteborgs Universitet

Kunskap och kompetens kring nutrition – bristvara hos de som är närmast den äldreKunskapskanalen
Josephine Garpsäter, dietist vid Äldreförvaltningen i Sundbyberg

Ett barnrättsperspektiv på nutrition – Åhörarkopia (pdf)Kunskapskanalen
Susann Swärd, människorätts- och barnrättsstrateg


FREDAG 13 APRIL

Att mäta effekter av nutritionsbehandling – hårda fakta kring mjuka värdenÅhörarkopia (pdf) – Se föreläsningen
Karen Freijer, Maastricht University

Att utveckla en dietistenhet – en resa i tiden från 2001 till idag
Rose-Marie Hedlund, Landstinget Sörmland.

E-hälsa och digitalisering – hur möter vi morgondagens patienter?
Christina Sollenberg, CAG Mawell

Digitala verktyg i patientmötet
Petra Rydén, Sarah Persson, Umeå Universitet

NCP möjliggör verksamhetsuppföljning och forskning
Lotta Copland, näringsfysiolog & Ylva Orrevall, dietist

Att kommunicera hälsa, hållbarhet och mat för olika grupper –
om hjärt- och kärlsjukdomar och socioekonomi med fokus på jämlik hälsa

Anette Jansson, dietist vid Hjärt-Lungfonden

Hur kommunicera för att skapa effekt och nå fram? 
– om val av budskap och kanaler, och om sociala mediers inflytande
Marie Sitell, dietist och kommunikationsstrateg

Jubileumsföresläning! Mat och trender i Sverige under 40 år: 1978-2018
Richard Tellström, PhD