Hej Anneli Bylund!

Vem är Anneli Bylund?

Anneli Bylund kommer från Påarp utanför Helsingborg. Har jobbat mer än 20 år inom livsmedelsbranschen med allt från matlagningskurser till KF Provkök, Semper, konsultuppdrag och idag som senior Hållbarhetsstrateg på Coop. Jag har varit med ett år och är nu kassör i styrelsen.

Hur har det senaste året i styrelsen varit?

Kul att se DRF inifrån och förstå den stora efterfrågan på engagemang från oss i styrelsen i många utredningsfrågor inom vården och inte minst efterfrågan från alla dietister som besitter expertkunskap i de olika arbetsgrupperna och sektionerna. Roligt att träffa ny positiva människor i styrelsen  som det tyvärr  tog ett helt år innan vi kunde träffas fysiskt.

Vad har du lärt dig om DRF det senaste året?

Att vi behöver hjälpa varandra för att lyckas med DRFs uppdrag. Ibland fokusera mer för att nå resultat än att springa på alla bollar.

Om du var en grönsak, vilken skulle du vara och varför?

Har ofta kallats moroten då det är den lättaste förbättraren till en lunch i farten och är både god och färgstark.