Konsistensgruppen

Konsistensgruppen består av 10 medlemmer – 3 logopeder (2 vakanser) och 5 dietister – från olika delar av Sverige. Två dietister från DRFs Arbetsgrupp för terminologi och etisk kodex är också medlemmar i konsistensgruppen. Dietisterna och logopederna i gruppen arbetar med barn och/eller vuxna patienter med dysfagi och en dietist är kopplad till en kostenhet. Vi har regelbundna digitala möten och har även haft fysiska möten.

Ett examensarbete utfört av logopeder vid Göteborgs universitet, vilket presenterades som poster på European Society of Swallowing Disorders konferens 2017, har påvisat att >70 olika termer används av logopeder i Sverige för att kommunicera konsistenser på mat och dryck inom och mellan olika yrkesgrupper. Konsistensgruppens syfte är att (dietister och logopeder tillsammans) undersöka möjligheterna för en samstämmig terminologi och beskrivning avseende olika konsistenser för mat och dryck till patienter med dysfagi. Detta kommer att underlätta kommunikationen mellan olika yrkesgrupper, patienter, familjer, vårdenheter, vårdboende och habiliteringscenter. Målet är att öka patientsäkerheten genom att personer med sväljningssvårigheter skall kunna äta och dricka på ett säkert sätt och därmed täcka sitt energi- och näringsbehov. Gruppen hade sitt första möte i januari 2018. Sedan dess har vi utvärderat nuvarande konsistenguider och genomfört en enkät riktad till de som arbetar med personer som har dysfagi för att ta del av erfarenheter/åsikter avseende terminologi för konsistensanpassad mat och dryck. Konsistensgruppens medlemmar har också medverkat i ett arbete där IDDSI har översatts från engelska till svenska. Översättningen av IDDSI framework och testing methods finns på IDDSIs hemsida.

Är du intresserad av frågor kring terminologi avseende konsistenser för mat och dryck till patienter med dysfagi hör gärna av dig!

MEDLEMMAR

Jenny Widén (dietist), Haninge kommun, sammankallande

Aia Altayyar (logoped), Region Östergötland

Maria Boesen (dietist) Region Jönköpings län

Rosanna Cunningham (logoped), Region Uppsala

Sara Dahlström (logoped), Västra Götalandsregionen

Ylva Dernbrant (dietist), Region Skåne