Lokalföreningen Stockholm

DRF Stockholm är en aktiv lokalförening, öppen för alla dietister anslutna till DRF som är verksamma och/eller bor i Stockholmsområdet. Föreningen är även öppen för studerande vid Dietistprogrammet vid Uppsala Universitet eller de studenter som gör sin dietistpraktik i Stockholmsområdet.

DRF Stockholm anordnar ett par medlemsmöten per termin, ofta i form av föreläsningar rörande aktuella ämnen som exempelvis idrottsnutrition, tillsatser i maten, IBS och ätbeteende.
Förutom dessa träffar erbjuder vi också ytterligare föreläsningstillfällen i samarbete med Nutritionistföreningen och Svensk förening för Näringslära (SFN).
Även Matresan är en återkommande populär aktivitet där vi bekantar oss med världens olika matkulturer tillsammans med en person som kan berätta om maten och traditionerna på plats på en restaurang som severar mat från det aktuella landets kök.

Förutom ett tillfälle för fortbildning, är medlemsträffarna ett bra sätt att knyta kontakter med dietistkollegor, nutritionister och andra yrkesgrupper inom kost och hälsa.

Ett medlemsblad skickas ut ett par gånger per år till medlemmarna i DRF Stockholm. I Medlemsbladet publiceras bl.a. referat från föreläsningar, kongresser eller liknande, annonser om kommande utbildningar och medlemsmöten, samt DRF Stockholm stafetten där vi får chansen att lära känna våra medlemmar lite närmare.

För att få mer info, gå in och gilla vår sida på Facebook: DRF – Dietisternas Riksförbund Stockholm. Har du inte Facebook såskickas även inbjudningar till evenemangen ut på mailen.

Varmt välkommen att vara med och ta del av vårt varierande aktivitetsprogram!

Bli medlem (1 år) genom att betala in 150 kr på plusgiro: 458 30 89-0. Vid inbetalning maila namn till drfstockholm@gmail.com.

Styrelsen

ORDFÖRANDE Elin Börjvall
VICE ORDFÖRANDE  Karolina Byström
KASSÖR Maria Nordbeck
SEKRETERARE Karin Dahlqvist
REDAKTÖR MEDLEMSBLAD Clarissa Liljander
WEBREDAKTÖR Malin Jansson

Kontakt

drfstockholm@gmail.com