PRESENTATIONER

På denna sida har vi samlat presentationer som tagits fram inom projektet Mat och Cancer.


Mat och cancerpreventionVåren 2022 sammanställdes en fördjupande powerpointpresentation om vad forskningen säger om mat och cancerprevention.

På länkarna nedan hittar du presentationen i sin helhet, men även uppdelad i introduktion på området mat och cancer, genomgång av den evidens som finns bakom de 10 råd för cancerprevention, samt en sammanfattning av råden.
 

Presentationen i sin helhet

Mat och cancerprevention – hela presentationen
 

Presentationen uppdelad i tre delar

 
Användningsområde för presentationen
Presentationen riktar sig i första hand till personal inom hälso- och sjukvården, men som medlem i DRF får du använda presentationen som du önskar. Förslagsvis kan du nyttja den som en faktabank och inspiration till egna föreläsningar.

Talmanus
Det finns inget talmanus till föreläsningsbilderna. Däremot finns det till många av bilderna informativa punkter som du gärna får utgå ifrån (se anteckningsfältet).

Har du frågor eller funderingar kopplat till presentationen?
Skicka ett mail till dietisternasriksforbund@drf.nu