Mat och kultur genom livet

Inbjudan webbinarium torsdag 22 april kl. 9.30 – 15.00

Nu erbjuder vi dig en kostnadsfri digital utbildningsdag med fokus på att främja hälsosamma matvanor. Webbinariet riktar sig till hälso- och sjukvårdspersonal som möter patienter med migrationsbakgrund.

Programmet i sin helhet


Kl. 9.30: Välkomna! 

Anna Jörnvi och Nadia Andersson, leg. dietister och projektledare Dietisternas Riksförbund (DRF).


Kl. 9.40: Möte eller krock mellan olika kulturer

Föreläsningen tar upp olika perspektiv på vad kultur kan vara och hur det kan komma att påverka oss i arbetet. Vad kan vi göra för att nå fram och känna större tillfredsställelse med våra insatser, några enkla tips.

Carin Klefbom, leg. tandhygienist,  Transkulturellt centrum (TC)

 

 

 

 


Kl. 10.30: Att prata mat med familjer från olika kulturer

Föreläsningen kommer att belysa synen på och relationen till mat och måltider i olika kulturer sett utifrån barnfamiljens perspektiv.

Mia Bramsgård, barnsjuksköterska, samordnare, TC
Susan Sami, master i biomedicin, hälsokommunikatör, TC
Larios Malki, läkare, hälsokommunikatör, TC

 

 

 

 


Kl. 11.15: Frågor till panel – Carin, Mia, Susan och Larios


Kl. 11.45: Lunch


Kl. 12.45: Goda vanor för ett friskare liv – hälsoinformation på individens villkor

Föreläsningen berör Goda vanor för ett friskare liv, en modell utarbetad av Regionalt cancercentrum Stockholm Gotland, som i samarbete med lokalt rekryterade hälsokommunikatörer sprider information om hur man som individ kan minska risken att få cancer.

Desiree Branovici, samordnare för hälsoinformatörer på RCC Stockholm Gotland
Birgitta Öberg, Hälsoinformatör från RCC Stockholm Gotland

 

 

 

 


Kl. 13.45: Du är din måltid – utmaningen att skapa identitet i en storskalig servering inom äldreomsorgen

Föreläsningen kommer att beröra mat och kultur utifrån den äldres perspektiv: Hur kan vi anpassa maten på boende efter individens preferenser och önskemål?

Josephine Garpsäter, leg. dietist, ordförande för Dietisternas Riksförbunds sektion för geriatrik

 

 

 

 


Kl. 14.15: Frågor till panel – Desiree och Josephine


14.45: Summering och avslut


Såhär deltar du

Du deltar från en dator, läsplatta eller smartphone. Vi hoppas på en givande diskussion, förbered gärna frågor i förväg. Webbinariet spelas in och en inspelning av dagen kommer att delas med alla anmälda.

Anmäl dig senaste måndagen den 19 april.

Har du frågor? Skicka gärna ett mail till utbildning@drf.nu
Det går bra att maila in frågor i förväg till föreläsarna.

Varmt välkommen!

Dietisternas Riksförbund
Regionala cancercentrum (RCC) Stockholm Gotland
Transkulturellt Centrum, Region Stockholm